Solenergi från Sahara

Jag läser på DN idag ett debattinlägg där tre miljödebattörer skriver att solenergi från Sahara kan lösa elförsörjningen (http://www.dn.se/debatt/solenergi-fran-sahara-kan-losa-elforsorjningen).

Faktum är att den solenergi som träffar jorden under en timme skulle räcka för människans energiförbrukning under ett år. Så kunde man ta tillvara solenergin på ett bättre sätt än idag, så skulle mycket vara vunnet när det gäller energifrågan. Googlar jag lite på storleksordningen på solenergin som träffar jorden, så om vi korrigerar för jordens varierande avstånd från solen, vinklar, dygnsrytm, absorption, reflexion m m, så är det i genomsnitt ca 165 W per kvadratmeter som strålar mot jorden dygnet runt. Det räcker ungefär för att driva vilken platt-tv som helst. 😉

Den energi som ‘finns’ på jorden är tämligen konstant. Det vi gör när vi hämtar upp olja, gas och kol från jordens innandömen är att vi exploaterar den solenergi som historiskt har strålat mot jorden och bundits i marken. Problemet är att vår planet inte riktigt tål att vi hämtar upp den där energin och spär på den energi som hela tiden strålar från solen. Sådana energikällor som vattenkraft, vindkraft och bioenergi har ju sitt ursprung i hur solen påverkar vår jord. De två stora undantagen från att vår energi ytterst kommer från solen är dels kärnkraft där vi tar tillvara överskottsenergin när vi spjälkar atomer i flera delar och om man utnyttjar tidvatten där det är månen som med sin dragningskraft påverkar vattenmassorna att flytta sig.

Solceller är ju det mest näraliggande man kommer att tänka på när det gäller att omvandla solenergi till t ex elektrisk ström. Men idén med t ex värmepumpar är ju att flytta värme som ytterst kommer från solen från ett ställe (uteluften) till ett annat ställe (inomhusluften). Även i mindre skala tar man tillvara solvärmen, t ex när man tar ut djupfryst mat ur frysen för att tina, eller hänger upp blöta kläder på en torkställning. Eller som när man lägger ut en vattenfylld slang på en gräsmatta en varm sommardag och efter en stund kan få riktigt varmt vatten ur slangen.

Det sker en teknikutveckling när det gäller solceller, så verkningsgraden successivt ökar. 100% når man förstås aldrig, men det handlar inte bara om att öka verkningsgraden utan också om att minska resursförbrukningen och kostnaden för tillverkning. Man hör hela tiden talas om nya installationer av solceller på diverse hustak, och när det gäller småskalig användning så finns det solceller för överkomliga priser som kan driva ventilationsfläktar, lampor och barkylskåp.

Sedan är frågan om man skulle acceptera att stora delar av land skulle täckas av enorma ‘solcellslandskap’. Varje gång det är frågan om vattenkraftsutbyggnad, stora vindkraftverkparker eller t ex storskalig torvutvinning så brukar det resas invändningar mot hur exploateringen förstör landskapet. Det är lätt för oss att sitta i Sverige och tycka att i Saharaöknen kan man väl installera vidsträckta solcellskraftverk, det är ju ändå ‘ingen’ som bor där. Men det förutsätter ju trots allt att befolkningen i de berörda länderna tycker att det är en god idé. Man får förutsätta att den dag tekniken kommit så långt att det är tekniskt och ekonomiskt möjligt att storskaligt ta tillvara den energi som solceller kan skapa, så är det den lokala befolkningen som får avgöra om de tycker det är värt att ta ‘förstörelsen’ av deras landskap mot de inkomster export av den energin skulle ge. Man får komma ihåg att det många gånger är samma länder som sitter på de oljereserver som utvinns och som ger motsvarande inkomster utan tillnärmelsevis samma ‘miljöförstöring på ytan’. Den koldioxid som blir resultatet av den olja som utvinns, exporteras, raffineras och förbränns syns inte. Och det som inte syns ‘finns inte’ i de flestas ögon. Inte i våra ögon heller. Och så kan man resonera om solcellsanläggningar i Sahara också. De syns ju inte för oss, alltså ‘finns de inte’.

Peter

Annonser

Etiketter:

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s