Ny regionindelning i Sverige föreslås

Sommaren 2015 inrättades något som heter Indelningskommittén (länk) med uppdrag att föreslå en ny läns- och landstingsindelning, som innebär att Sverige delas in i väsentligt färre län och landsting. Tanken är att bättre möta medborgarnas behov av bra transporter, arbetsmarknad, hälso- och sjukvård, utbildning, kultur och en god miljö. Även polisen, domstolar och andra samhällsfunktioner kan följa med och organiseras utifrån den nya regionindelningen.

Idag presenterade kommittén ett förslag i form av en karta med sex olika storregioner. Och det är väl lika bra att återge den då. 😉

Sverige karta, förslag till ny regionindelning

Vi ser t ex att Stockholms län föreslås slås ihop med Gotlands län, som idag är varsitt län. Stockholms län är ungefär dubbelt så stort till ytan som Gotlands län, men befolkningsmässigt är det ungefär 40 gånger större. I dagsläget är det alltså väldigt olika storlek på de olika länen, och det är väldigt opraktiskt när det gäller de viktiga samhällsfunktionerna. Redan idag samarbetar många intilliggande län om resurskrävande saker som sjukvård och kollektivtrafik.

Länen har anor från 1200-talet, då Birger Jarl och Magnus Ladulås etablerade slottslän. Det var faktiskt på Drottning Kristinas tid 1634 som den nuvarande typen av län skapades och landskapen förlorade sin administrativa betydelse. En möjligen intressant historisk konsekvens av det, var att eftersom Finland hörde ihop med Sverige så fick även Finland län. Där gjorde man en sammanslagning 1997 då 11 län blev 5 län. 2010 avskaffade man län och införde 6 st regionförvaltningsverk, och det har möjligen inspirerat regeringen att göra något liknande i Sverige. Nämnas ska att Åland ligger utanför den här finska indelningen, eftersom det är ett självstyrande landskap. Några av  länsområdena i östra Finland som skapades 1634 är numera ryskt territorium. Dels förlorat efter Sveriges egna krig mot Ryssland, dels förlorat av Finland under andra världskriget.

Sedan 1810 har i stort sett länsindelningen legat fast. Men den stora befolkningsförändringen är ju att de tre storstadsområdena vuxit kraftigt sedan dess, och för att hålla ihop dem administrativt har de vid tre tillfällen expanderat. 1968 sammanslogs Stockholms stad och Stockholms län till Stockholms län, 1997 sammanslogs Malmöhus och Kristianstads län till Skåne län, och 1998 sammanslogs Göteborgs och Bohus län, Älvsborgs län och större delen av Skaraborgs län till Västra Götalands län.

Men nu vill man alltså ta ett ännu större samlat grepp över hela Sverige. Än så länge är regionindelningen bara ett förslag, som ska diskuteras och förhandlas. Om man kommer överens, så tänker man sig att införa en ny regionindelning 2019. Man kan dock tänka sig att i de mindre länen är åsikterna bland medborgarna delade om det är bra eller dåligt att ha kvar sin egen handel och vandel eller uppgå i något större. Länen i Norrland är inte direkt små geografiskt, och skulle de bilda en enda gigantisk storregion, som ytmässigt består av halva Sverige, blir verkligen avstånden inom regionen stora. Och vad tycker de nuvarande residensstäderna i varje län om att bli ”en stad i regionen”. Och vad tycker de nuvarande bossarna i varje län, som kallas landshövding. :/

Peter

Annonser

Etiketter: , ,