Archive for the ‘Tågtrafik’ Category

Tvärbanan förlängd till Sickla

2 oktober, 2017

Ja, så hände det då idag, hela tvärbanesträckan från Sickla udde till Sickla station togs i reguljär drift. Det har föregåtts av ceremonier och visning av en liten begränsad del av banan några dagar tidigare, men idag var det första dagen med full drift i skarpt läge längs hela sträckan. Trevligt nog har man också förbättrat turtätheten dagtid från 10-minuterstrafik till 7½-minuterstrafik. Tidigare var det bara under rusningstid som tågen gick så ofta. 🙂

Förutom den nämnda förlängningen så togs ett nytt signalsystem mellan Alvik och Sickla udde i bruk, och det tidigare bytet man var tvungen att göra i Alvik mellan de båda ”halvorna” av Tvärbanan behövde man inte göra längre. Man införde ett nytt signalsystem för att kunna köra tätare trafik, och Alvik-Solna station hade det från början. Men eftersom det krånglade och krävde mycket utvecklingsarbete, så väntade man flera år med att införa det på sträckan Alvik-Sickla udde, som hade ett äldre system. Gränsen mellan de båda signalsystemen låg i Alvik, och man ville inte regelmässigt korsa den gränsen med spårvagnar i trafik. Men nu vågar man alltså använda det nya signalsystemet längs hela sträckan, och då behöver man inte heller byta spårvagn vid Alvik.

När den nya delsträckan Alvik-Solna centrum togs i bruk, skrev jag lite om det här, och publicerade också en karta. Jag visar den igen, men med förtydligandet att det som hände idag var att hela den markerade sträckan, från Solna station via Alvik via Sickla udde till Sickla station nu är i bruk som en enda linje.

Tvärbanan, hela den markerade sträckan Solna station - Sickla station körs nu med genomgående turer

Det kan nämnas att det tidigare fanns planer på att dra Tvärbanan från Sickla udde mot Slussen istället, på samma bro som Saltsjöbanan över Danvikskanalen. Då ihop med andra dyra lösningar som att dra om Värmdöleden genom Henriksdalsberget och en stor ombyggnad av Saltsjöbanan. Men många var kritiska till de tekniska utmaningarna och kostnaderna. Då erbjöd sig Nacka kommun att medfinansiera en förlängning av Tvärbanan till Sickla station som ligger i Nacka kommun istället, och där få förbindelse med såväl Saltsjöbanan som busstrafiken. Nya bostäder skulle också uppföras. Det här förslaget gillades mycket bättre, och det har gått ganska snabbt att förverkliga. 🙂

Eftersom sträckan Sickla udde – Sickla är den nyaste sträckan, så blir det några bilder från idag därifrån. Tidigare vände spårvagnarna vid Sickla udde, men där det tidigare var vändspår är det nu gräsklädda trafikspår i gatans mitt. Spårvagnen vi ser (av modell A32), har just lämnat Sickla udde och är på väg till Sickla (som vi ser på kartan ovan hade stationen tidigare arbetsnamnet Sickla station).

Sickla udde bort mot Sickla

Strax därefter kom en spårvagn i motsatt riktning (av modell A35, som är den andra modellen som körs) på väg in mot Sickla udde, för att sedan fortsätta mot den andra ändstationen Solna station.

På väg in mot Sickla udde, för att sedan rulla vidare mot Solna station

Därefter korsar Tvärbanan Sicklavägen, som är en förbindelselänk mellan Trafikplats Lugnet på Värmdöleden och Trafikplats Sickla på Södra länken. Jag passade på att ta bilden då trafikljusen växlade, så det var tomt med bilar i korsningen just då. Här ser vi också en del av de nya hus som byggs.

Sicklavägen där Tvärbanan korsar

Sedan kom några böljande kurvor på fortsättningen av sträckan fram till Sickla.

Böljande kurvor innan Sickla

Uddvägen heter den här gatan, och här fångades på bild två spårvagnar som möts där, den vänstra på väg mot Sickla och den högra på väg mot Solna station.

Två spårvagnar möts på Uddvägen mellan Sickla udde och Sickla

Efter Uddvägen svänger Tvärbanan åt höger i en backe upp mot Sickla.

Svängen efter Uddvägen upp mot Sickla

Innan Sickla försvinner Tvärbanan in i en betongtunnel under Sickla industriväg och kommer fram lagom till stationen. Står man ovanpå och blickar ner mot stationen så ser det ut så här. Tvärbanan har två plattformar vid Sickla. Spårvagnen står vid den vänstra och den högra är för tillfället ledig. Dessutom har Saltsjöbanan en hållplats med plattform till vänster i bilden. Det står några resenärer där och väntar på ett tåg på Saltsjöbanan.

Sickla, slutstation för Tvärbanan och hållplats för Saltsjöbanan

Går man ner på den högra plattformen och blickar in i betongtunneln, ser det ut så här. ”Fiskbensmönstret” runt tunnelöppningen är en del av den konstnärliga utsmyckningen av konstnären Elsa Chartin.

Utfarten från Sickla station i riktning mot Solna station

Så här ser det ut vid Saltsjöbanans plattform, när ett tåg mot Saltsjöbaden är på väg in på Sickla station. Vi skymtar en spårvagn på Tvärbanan till vänster i bild.

Sickla, tåg på Saltsjöbanan på väg mot Saltsjöbaden

Här en liten tydligare bild av den ena plattformen för Tvärbanan till vänster och plattformen för Saltsjöbanan till höger. Som synes är det kort väg då att byta mellan de båda tågslagen.

Sickla plattformar

Ska man däremot från Saltsjöbanan till den andra plattformen på Tvärbanan, så måste man gå runt en lite längre sträcka, eftersom det är spår i vägen. Det syns lite bättre på nästa bild. För att komma till spårvagnen som står till vänster, måste man runda den gula stoppbocken närmast i bild, och gå ytterligare en liten sträcka. Vi ser folk som kliver på den högra spårvagnen, och som tur är, är det den som ska avgå härnäst. 🙂

Sickla, två spårvagnar sida vid sida

På kartan överst var också inritat en gulstreckad sträcka, som är en framtida avgrening av Tvärbanan, från Norra Ulvsunda till Helenelund. Då blir det en ny spårvagnslinje därifrån. Båda linjerna behöver inte gå hela vägen fram till Sickla, utan den ena kan vända tidigare. För att kunna göra det, har man samtidigt som man byggde förlängningen till Sickla också byggt tre vändspår på olika ställen längs linjen.

Det första vändspåret ligger mellan Mårtensdal och Luma, och har en smal plattform med räcke. Vi ser det lite till höger om mitten av bilden. Mårtensdal blir då slutstation för de spårvagnar som vänder där. Vändspåret kan också användas vid trafikstörningar, om man behöver vända tidigare än i Sickla.

Mårtensdal vändspår

Nästa vändspår ligger mellan Årstaberg och Årstafältet. Tyvärr är det höga bullerplank på båda sidor om det vändspåret, så det är svårt att stå vid sidan om och ta en bild på det. Jag försökte ta en bild inifrån spårvagnen på väg mot Årstaberg, men eftersom det just då regnade ute så blev den inte så bra. Vi kan i stort sett bara se den gula stoppbocken i ena änden av vändspåret. Bilarna i bakgrunden kör på Årstabergsvägen. Årstaberg blir då slutstation för de spårvagnar som vänder där.

Årstaberg vändspår

Det tredje nybyggda vändspåret delar plattform med södergående tåg på själva hållplatsen Alviks strand. Fördelen med att det ligger på stationen är att då behöver man inte tömma spårvagnarna först och sedan köra ut på ett vändspår, utan de kan lugnt stanna vid hållplatsen och släppa av folk, samtidigt som föraren kan byta körända där. En del av de som gått av kanske vill fortsätta söderut i riktning mot Sickla, och då kan de byta till nästa tåg vid samma plattform. Vi ser precis ett avgående tåg på väg mot Sickla.

Alviks strand, plattform för södergående tåg i riktning mot Sickla

Här en bild på själva vändspåret i mitten, som alltså normalt inte används. Det vänstra spåret är för spårvagnar via Alvik mot Solna station. Det står och sitter några och väntar där.

Alviks strand vändspåret

Vänder man sig om 180º, så ser det ut så här mot Alvik.

Alviks strand mot Alvik

Jag ska nämna en sak om Alvik också. De som skulle mot Sickla-hållet kunde förut ta sig från biljetthallen direkt ner till plattformen. Nu måste de gå ut ur biljetthallen och runda hela stationen och sedan nedför en trappa för att komma till plattformen för spårvagnar mot Sickla. Vi ser den plattformen nedtill på bilden. Klart längre väg, alltså.

Alvik gångväg till plattformen för spårvagnar mot Sickla

Det kan ju vara trevligt att som avslutning visa en bild på Solna station, som ju är den norra ändstationen. När den stationen invigdes skrev jag om den här. En spårvagn står inne, redo för avfärd mot Sickla. 🙂

Solna station

Hela den här linjen mellan Sickla och Solna station är nu färdigbyggd. Det som nu återstår att bygga på Tvärbanan är grenen mot Helenelund. 😉

Annonser

Movingo för tågpendlare i Mälardalen

1 oktober, 2017

Idag 1 oktober 2017 introduceras Movingo för tågpendlare i Mälardalen. Det är en månadsbiljett som säljs i samma biljettautomater som idag säljer TIM-biljetter och biljetter till SJ Regionaltåg. Även 90-dagarsvariant och årskort kommer att finnas. Movingo gäller på de SJ-tåg som har Movingo-giltighet, i lokaltrafiken som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL (Upplands Lokaltrafik), VL (Västmanlands Lokaltrafik), Länstrafiken Örebro, Östgötatrafiken och på Trosabussen. Här den linjenätskarta de presenterat (klicka på den för större bild):

Movingo karta över linjenätet tåg

På kartan ser vi alltså de järnvägslinjer som Movingo kommer att gälla på, som Mälarbanan, Nyköpingsbanan, Sörmlandspilen, Svealandsbanan, Stockholm-Uppsala och UVEN. UVEN är initialerna för städerna Uppsala, Västerås, Eskilstuna och Norrköping, och är den tåglinje vi ser på kartan mellan Sala och Linköping. Förutom att gälla på tågen ska Movingo även gälla på lokaltrafiken i regionen.

Priserna kommer dock att variera lite, beroende på vilka tågsträckor man ska åka med. Movingo gäller dock inte på alla SJ-tåg och inte heller all lokal tågtrafik där respektive läns lokaltrafik gäller. Ej heller i Västerås lokaltrafik, som är markerat som en vit prick på kartan ovan. För detaljerna finns det en särskild Taxehandbok för Movingo.

Men för de pendlare som åker på de tåglinjer som ingår, och sedan byter till lokaltrafik, betyder det i de flesta fall enklare och också billigare biljetthantering Visst krångel blir det än så länge vid automatspärrarna i tunnelbanan och pendeltågen, där man fortfarande behöver ett separat Accesskort, som man laddar samtidigt med Movingobiljetten. Men utvecklingsarbete pågår för att få det att fungera smidigare, med också en kommande Movingo-app för mobiltelefoner.

Idag var biljettmaskinerna vid Stockholms Centralstation försedda med en liten skylt som informerade om förändringen. På skylten kunde man läsa: ”Nu sker förändringar för dig som reser i Mälardalen”.

Stockholm C biljettmaskin skylt Mälardalen

Så här ser de ut där de står på rad. Det är ju tydlig reklam för SJ, som de ser ut nu.

Stockholm C biljettmaskiner

Men börjar man trycka på en biljettmaskin, så kommer man till valet mellan att köpa en vanlig SJ-biljett och att köpa en Movingo-biljett.

Biljettmaskin val mellan att köpa SJ-biljett eller Movingo-biljett

Väljer man Movingobiljett får man instruktioner om att sätta in sitt Movingokort, och gå vidare med sina val.

Biljett maskin, Sätt ditt SJ Movingokort i automaten

Ute på plattformen står det på informationsskylten att Movingo gäller på tåget.

Plattformsskyilt Movingo gäller på tåget

I det här fallet är det tåget till Uppsala som strax ska avgå. Det är ett tvåvåningståg (”dubbeldäckare” av typen X40), som SJ håller på att byta till på linjen mot Uppsala, för att konkurrera bättre med de pendeltåg SL kör. På spåret bredvid skymtar vi Arlanda Express.

Stockholm C X40-tåg ska strax avgå mot Uppsala

Det kan vara roligt att se tåget från sidan också. De flesta har gått in och satt sig, men det kommer några i sista minuten också.

Dubbeldäckare X40 från sidan

Hittills har man på den här linjen kört loktåg med personvagnar, som jag tidigare skrivit om här. Pendeltågen till Uppsala skrev jag om här.

De modernare dubbeldäckarna räcker inte till att använda överallt. Strax innan nämnda Uppsalatåg avgick ett annat av tågen inom Mälardalen mot Eskilstuna och Arboga. Där fick man ha loktåg med personvagnar. De såg kanske inte alltför inbjudande ut.

Stockholm C Regionaltåg mot Eskilstuna-Arboga

Den här situationen kommer att vara några år framåt. Men konceptet kommer så småningom att utvecklas av regionen med egna tåg. De presenteras här, och så här ser de ut enligt deras presentation.

Stadler DOSTO Mälartåg, littera ER1

Här några data om de nya tågen

 • Fyravagnars tvåvåningståg av typen Stadler DOSTO Mälartåg, littera ER1
 • Längd ca 105 meter, i längd motsvarande SL:s pendeltåg X60
 • Ca 340 fasta sittplatser per tåg och därutöver fällstolar
 • Eluttag, wifi, tre toaletter varav en anpassad för resenärer med funktionsnedsättning
 • I normalfallet planeras trafiken bedrivas med enkla tågsätt, eller multipelkopplade två och två.
 • Topphastighet 200 km/h

 

Tågen har också det internationella namnet KISS, och går i dagsläget i trafik i Schweiz, Österrike, Tyskland och Luxemburg. De delar teknik med en annan modell av Stadler som heter FLIRT, och som i Sverige körs av MTR Express, som jag presenterade här.

Det har beställts 33 tåg, och beräknad leverans är från 2019 och framåt. De kommer då att kallas Mälartåg, och ska köras av Mälardalstrafik eller MÄLAB, som samägs av Stockholms läns landsting (35 %), Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (13 %), Landstinget i Uppsala län (13 %), Landstinget Västmanland (13 %), Region Örebro län (13 %) och Region Östergötland (13 %).

Trafikstart för Citybanan

10 juli, 2017

 

Snabbfakta

 • start för ordinarie trafik måndag 10 juli 2017
 • 2 nya pendeltågsstationer (Stockholm City och Odenplan)
 • 6 km nya dubbelspår i tunnel
 • 4,3 miljoner ton berg utsprängt
 • kostnad 16,8 miljarder kronor
 • Stockholm City har 2 plattformar med 4 spår och ligger på 40 m djup
 • Stockholm Odenplan har 1 plattform med 2 spår (förberedd för 2 plattformar med 4 spår) och ligger på 30 m djup
 • Stockholm City har 17 hissar och Stockholm Odenplan har 6 hissar
 • Stockholm City har 44 rulltrappor och Stockholm Odenplan har 21 rulltrappor, rulltrappor totallängd 1,8 km

 

Översikt

Ja, så var det äntligen dags måndag 10 juli 2017 för trafikstart för Citybanan. Efter 10 års planerande och byggande, och ännu många fler års funderande. Igår var det visning inför trafikstarten, som jag skrev om här, och det får väl sägas komplettera det jag skriver idag. 🙂

Den här skylten var uppsatt vid de gamla igår fortfarande använda sin sista dag, men idag stängda spärrarna till pendeltågen vid Stockholms Central.

Pendeltågen tar en ny väg under stan

Nu är det alltså två nya tunnelstationer som tagits i bruk för pendeltågen, Stockholm City och Stockholm Odenplan. Det har tagit nästan 10 år från järnvägsplanen presenterades november 2007. Tunneln är 6 km lång och totalkostnaden uppges till 16,8 miljarder kronor. Det är stora och komplexa stationer, så jag ska strax ta några illustrationer från den där järnvägsplanen, så man kan orientera sig någorlunda… eller? 😉

Det kan ju kanske vara bra med en karta över pendeltågsnätet, så man får överblick. Så jag hämtar först pendeltågskartan som den presenteras på SL:s hemsida, för där ska väl allting vara uppdaterat och aktuellt… eller? 😉

SL Linjenätskarta Pendeltåg modifierad

Nej, tyvärr. Det står fortfarande Karlberg på den kartan. Även zonerna som togs bort för ett halvår sedan och som jag skrev om här, finns kvar på kartan. Man får hoppas att den uppdateras snart.

Vi får hoppas att Järnvägsplanen inte ska vara missvisande på några punkter, för den kallas ju trots allt en fastställelsehandling, och sådana ändrar man väl inte på hur lätt som helst. Här en länk till den, som jag hoppas hålls aktuell även framöver: Citybanan i Stockholm Järnvägsplan. 🙂

Citybanan i Stockholm Järnvägsplan Planbeskrivning Fastställelsehandling

Den här kartan visar de centrala spåren för Citybanan. Stockholm City har fyra spår och två plattformar, eftersom tågen står där ett tag och inväntar rätt avgångstid. Stockholm Odenplan har endast en plattform med ett spår i vardera riktningen.

Citybanans spårdragning

 

Årstaberg

Trafikomläggningen märks redan vid Årstaberg, eftersom fjärrtågen och regionaltågen nu får ta vägen över Älvsjöbågen, som jag skrev om här. Jag återanvänder den lilla skiss jag gjorde då.

Skiss före och efter Älvsjöbågen tas i bruk

Pendeltågen använder nu alltså de två västra spåren och övriga tåg de två östra spåren. Precis där jag pekade ut Älvsjöbågen på skissen, passade jag på att ta en bild på ett snabbtåg som nu fick köra där, i låg fart norrut på väg in mot Stockholms Central.

Snabbtåg på Älvsjöbågen norrut

Eftersom södergående pendeltåg numera ska åka på den västra Årstabron istället för den östra, så har man byggt helt nya spår på en kort sträcka. Här ett södergående pendeltåg som precis har lämnat västra Årstabron och kommer mot oss på det nya spåret in mot Årstaberg. Jag skrev lite allmänt om Årstabroarna här.

Södergående pendeltåg på nybyggd sträcka från västra Årstabron på väg in mot Årstaberg

 

Stockholms Södra station

Nästa station är Stockholms Södra, som har två uppgångar. Den östra ligger under det här huset. I bottenvåningen finns en liten galleria där biljetthallen finns.

Södra Station östra uppgången

Som jag visade på skissen ovan, så tas nu ena plattformen ur bruk för pendeltågsresenärer. Man hade provisoriskt spärrat av nedgången till den plattformen.

Södra station med södra plattformen avstängd

Och till den andra plattformen finns nedgången för pendeltågsresenärerna.

Södra Station nedgång till norra plattformen

Nere på den öppna plattformen kunde man se fjärrtågen passera den andra avstängda plattformen. Här ett fjärrtåg på väg söderut på det bortre spåret.

Södra Station fjärrtåg söderut passerar den avstängda plattformen på det bortre spåret

Medan pendeltågen får stanna på plattformen vi har tillträde till. Här bakänden på ett södergående pendeltåg på väg bort mot Södertälje.

Södra Station pendeltåg vid pendeltågsplattformen

Vänder man sig helt om från den här positionen så börjar efter Södra Station den nya sträckningen norrut för Citybanan. Här har man fått anlägga helt nya spår i tunnlar, och jag visade tidigare lite bilder från det bygget här. Här ett inkommande södergående tåg ut från tunneln.

Södra Station tunnelmynningen vid Citybanans början

 

Stockholm City

Efter att ha åkt genom den nybyggda tunneln kommer man först till Stockholm City. För orienterbarheten hämtar jag först från Järnvägsplanen en skiss uppifrån över stationen, där man ser Citybanans plattformar och hur de förhåller sig till de olika plattformarna för tunnelbanestationen T-Centralen.

Stockholm City skiss uppifrån

Men det är ju olika nivåer på de olika plattformarna och de talrika mellanplanen man skapat. Det finns en del olika perspektivskisser publicerade. Ingen av dem är så där jätteenkel att förstå. Jag har tagit en modell från Trafikverket och lagt till egna förklaringar och pilar. Det kanske inte blev så mycket klarare… men kanske om man klickar på bilden. 😉

Modell Station Stockholm City (moddad)

Det är inte helt lätt med orienterbarheten på denna komplexa underjordiska station, och försöker därför vara extra tydlig i bildbeskrivningarna. Jag visade ju en del interiörbilder igår, som var den stora visningsdagen för Citybanan. Jag fyller på med lite bilder från denna första ordinarie trafikdag. Från nedre plattformen för tunnelbanans röda och gröna linje på T-Centralen precis vid uppgången mot Vasagatan, finns en nyöppnad nedgång med rulltrappor mot Citybanan. Platsen är ungefär där jag skrivit ”Nedre planet gröna linjen söderut” på perspektivskissen nyss.

Nedgång till pendeltågen vid Stockholm City från tunnelbanans nedre plattform för röd och grön linje

Så här ser de rulltrapporna ut då man åker nedåt med dem. Man kan se att pelarna på plattformen sträcker sig nedåt i rulltrappsschaktet.

Rulltrappor ned från röda och gröna linjens nedre plattform vid T-Centralen

När man kommit ned, svänger man till vänster och kommer då till något som Trafikverket kallar Östra Mellanplanet. Till höger på bilden finns ett konstverk av Mikael Pauli som heter ”Moaritisk absorbent”. Rulltrappan leder upp till förbindelsegången mellan blå och röda/gröna linjerna, som funnits sedan blå linjen startade.

Rulltrappor mot gången mellan blå och röda/gröna linjerna, Moaritisk absorbent heter konstverket till höger.

Åker man de där korta rulltrapporna uppåt från Östra mellanplanet, så ser det ut så här från den där förbindelsegången. SL har valt att kalla den här platsen för Mötesplats Blå gången. Man ser någon sorts stor rund ljusring i taket, så det ska väl symbolisera den där samlingsplatsen då. Med alla tunnelbanelinjer och pendeltåg inom någorlunda räckhåll, är den ju faktiskt väl vald om man är flera som kommer från olika håll och vill bestämma en bra gemensam plats att mötas på. 🙂

Mötesplats Blå gången

Vrider man blicken något åt höger så ser man den för de flesta tunnelbaneresenärer välkända förbindelsegången mot blå linjen, med sina rullbanor. De förkortades faktiskt något för att få plats med den där nedgången till Östra mellanplanet bort mot Citybanan. På perspektivskissen ovan är det precis till höger om där jag skrivit Nedre planet röda linjen norrut. Även här ser man den där runda ”ljuskronan” i taket. 🙂

Rullbanorna mot blå linjen från Mötesplats Blå gången

Här en direkt nedgång till pendeltågen från blå linjens plattform på T-Centralen.

T-Centralen nedgång mot Stockholm City från Blå linjen

Vid Vasagatan har blå linjen haft en alldeles egen uppgång i bottenvåningen på det här huset. Den finns i gatuplanet vid T-symbolen till vänster i bild. Till höger en bit bort skymtar man Cityterminalen, där plattform för Arlanda Express finns i gatuplanet. Nu kan man komma ner där till pendeltågen i Stockholm City också.

Vasagatan entré vid Cityterminalen mot Blå linjen och Stockholm City

Och under Vasagatan finns då en biljetthall med separata spärrar för tunnelbanan och pendeltågen. Något till vänster om mitten skymtar rulltrapporna och trapporna ned från gatan, till vänster finns spärrarna till Blå linjen och till höger spärrar och rulltrappor ned mot Stockholm City. Just den här uppgången kallas södra uppgången eftersom den ligger längst i söder.

Vasagatan biljetthall mot Blå linjen och Stockholm City

De här rulltrapporna leder ner till pendeltågen.

Stockholm City Södra uppgången ner till Södra Mellanplanet

Man kommer inte direkt ner till någon av de båda pendeltågsplattformarna utan passerar först mellanplan, från vilka man får ta nya rulltrappor. Så här ser det ut sista biten ner till den ena plattformen.

Stockholm City sista rulltrapporna mot plattformen

Och väl nere vid plattformen möts vi av glasväggar mot spåren, med plattformsdörrar som motsvarar dörrarna på pendeltågen. Längst till vänster i bilden är det en lite ljusare markering i golvet, och vi ser också att glasväggen är lite indragen några centimeter där. Där är dörrarna som öppnas när pendeltåget kommit in och stannat.

Glasvägg med plattformsdörrar

Markeringarna i golvet syns tydligare på den här bilden. Med tiden kommer nog folk placera sig vid de här markeringarna i förväg, så de hinner först in i tåget med förhoppningen att hitta de bästa sittplatserna. Här står folk och väntar på att något pendeltåg ska komma in. 🙂

Stockholm City, i väntan på tåg

Ja, det var den ena glasväggen det. På Stockholm City är det två spår i varje riktning, med gemensam plattform, och nu kom det in ett tåg mot Sundbyberg längs den andra glasväggen. Att det inte går längre än till Sundbyberg beror på att det är spårarbeten och ersättningsbussar bortom Sundbyberg den här sommaren.

Stockholm City inkommet norrgående pendeltåg mot Sundbyberg

Bergpelarna på den västra plattformen för norrgående tåg har det här konstverket av Åsa Lindström, som heter Vardagens sal och är naturmotiv inbränt på klinker.

Stockholm City Vardagens sal av Åsa Lindström

Peter Swedberg har fått placera konst på flera ställen i Stockholm City. Det här konstverket sitter i norra änden av den västra plattformen för norrgående tåg.

Stockholm City konst av Peter Swedberg

Från plattformen för pendeltågen på Stockholm City, ser det ut så här när man ska åt andra hållet mot tunnelbanorna.

Uppgång till tunnelbanan från pendeltågsplattform vid Stockholm City

Och pendeltågen rullade i vanlig trafik från sin nya station Stockholm City. Enligt samma tidtabell som gällde innan linjeomläggningen. Men det pågår spårarbeten på andra håll i sommar. Det här tåget går därför bara till Sundbyberg. På texten som rullar på informationsskylten står att det gäller till 14/8 pga arbete på Mälarbanan mot Kungsängen/Bålsta och vidare mot Västerås. Den håller på att breddas i omgångar från 2 spår till 4 spår för att få plats för fler tåg och göra trafiken mindre störningskänslig. Vid Sundbyberg får man sedan byta till ersättningsbussar.

 

Pendeltåg mot Sundbyberg vid Stockholm City

På den gamla numera nedlagda pendeltågsstationen vid Stockholms Central, var det tomt och öde. Man hade varit snabb att plocka bort automatspärrarna också.

Stängda spärrar och bortplockade automatspärrar

 

Stockholm Odenplan

Även för station Stockholm Odenplan hämtar jag från Järnvägsplanen en skiss uppifrån över stationen, där man ser Citybanans plattform och tunnelbanans plattform på gröna linjen.

Stockholm Odenplan skiss uppifrån

På den här stationen finns alltså bara en plattform för pendeltågen. Men vi ser på skissen att det är inritat ytterligare en plattform i ljusare färg med beteckningen Möjlig etapp 2. Den plattformen behövs om man utökar pendeltågstrafiken väsentligt över den nivå som nu är planerad. Det sker en viss ökning år 2018, men det är om man vill köra ännu fler tåg som den plattformen kan behövas. Jag har också tagit en modell från Trafikverket och lagt till egna förklaringar och pilar.

Modell Station Stockholm Odenplan (moddad)

Huvudutgången på den här stationen är mot Odenplan och för byte mot tunnelbanans gröna linje. Flera rulltrappor på rad leder upp från plattformen.

Stockholm Odenplan många rulltrappor upp från plattformen

Och då kommer man till Södra mellanplanet, som är ganska stort och rymligt. Vi ser en informationskiosk till höger i bild. På väggen bortom informationskiosken och rulltrapporna, och också på den vänstra väggen, ser vi ett konstverk som heter Länk. Det är två stora glasmosaiker av Sunniva McAlinden med motiv av ornamentala länkar.

Stockholm Odenplan Södra Mellanplanet

Södra Mellanplanet delar sig sedan i rulltrappor mot tunnelbanan til vänster och upp mot Odenplans biljetthall till höger.

Stockholm Odenplan Södra Mellanplanet delar sig

Platsen där enstaka rulltrappor i en lång rad upp mot tunnelbanan finns, kallar man för Myntinkastet.

Stockholm Odenplan Myntinkastet

Det svarta som hänger på väggen beskrivs som kolteckningar i laminerat opakt glas. Konstnären Anders Kappel kallar verket för Itinerary. Det var ett så ovanligt ord så jag var tvungen att kolla upp vad det betyder. Enligt en definition jag fick fram så betyder det Resväg, och är ett namn som ges bland romarna till ett konto eller en karta över de viktigaste sträckorna genom imperiet och stationerna längs dem.

Stockholm Odenplan Itinerary

Orsaken till att rulltrapporna upp till tunnelbanan är uppställda på rad och inte finns bredvid varandra, är för att de ska få plats på den ganska smala tunnelbaneplattformen på Odenplan. Vi ser att de också är inglasade.

Tunnelbanestationen Odenplan med glasburar runt rulltrapporna upp från pendeltågsstationen

Uppe i biljetthallen vid Odenplan har man skojat till det lite. Man har skrivit Ingen längdgräns! och satt upp markeringar som ska påminna om vad man kan stöta på när man ska åka lite häftigare attraktioner på Gröna Lund. 😀

Odenplan biljetthallen, ingen längdgräns

Uppgång Odenplan har förresten en uppdelad biljetthall med spärrar för pendeltågen till vänster och till tunnelbanan till höger. Det vita snett upptill till vänster är underdelen av de sittplatser som finns på taket ovanför biljetthallen. 🙂

Odenplan uppdelad biljetthall uppgång Odenplan

Ja, faktiskt. Även om det inte syns så jättetydligt på den här bilden, så kan man ändå se några personer uppehålla sig där. 😉

Odenplan taket till biljetthallen med sittplatser

Förflyttar man sig mot den andra uppgången mot Vanadisvägen på Stockholm Odenplan, så var det upphängt rejält upplyst konst där. Konstnären David Svensson har berättat att de lysande linjerna visar hans son Isaks puls innan födseln sommaren 2012. Det är lite rolig information att känna till, tycker jag. 🙂

Stockholm Odenplan med upplyst konst

Även här finns ett mellanplan, som fått namnet Norra Mellanplanet, där vi kanske ser att nya rulltrappor väntar långt borta.

Stockholm Odenplan Norra Mellanplanet

När vi åkt även med de rulltrapporna som kommer vi upp till biljetthallen. Minsann, finns det ytterligare en rulltrappa och vanliga trappor sista biten upp mot gatan. 😉

Station Odenplan biljetthallen vid Vanadisvägen

Ja, så är vi slutligen uppe vid Vanadisvägen då. Denna trekantiga skapelse täcker nedgången. På den här gatan gick spårvagnslinje 7 från Djurgården en gång i tiden, och vände vid Vanadisplan, som är vid träden borta till höger i bild.

Stockholm Odenplan Vanadisvägen

 

 

Förändringar för Getingmidjan

29 juni, 2017

”Getingmidjan” kallas järnvägssträckan mellan Stockholms Södra Station på Södermalm och Stockholms Centralstation på Norrmalm. Den är endast 2 km lång, men hårt trafikerad. Tyvärr har man bara fått plats med två spår här, vilket är det som är den ”smala midjan”. Medan det både norr och söder om denna sträcka är fler spår. Det har varit för trångt att bygga fler spår, vilket jag försöker visa med bilder strax.  😉

Den kommer snart ersättas av den nybyggda Citybanan, som är en tunnel istället under alla byggnader. Men den får jag återkomma till inom kort, eftersom det snart är dags för invigning av den. 🙂

Ungefär 550 tåg per dygn tåg pressar sig genom den här Getingmidjan idag. Och det på endast två spår alltså, med det vänstra spåret för norrgående trafik, både pendeltåg och fjärrtåg, och det högra spåret för pendeltåg och fjärrtåg som ska söderut. Järnvägen har ju hållit fast vid vänstertrafik. Som mest kan det gå ett tåg ungefär varannan minut i vardera riktningen. Men under den mest trafikerade timmen hålls några tidtabellslägen lediga för försenade tåg, så planmässigt är det något färre än 30 tåg under maxtimmen. Så här illustrerar Trafikverket Getingmidjan på en karta.

Karta över Getingmidjan

När jag skrev om bygget av Citybanan under Södermalm här, så illustrerade jag både Getingmidjan och den nya Citybanan på en gemensam karta, med några noteringar från mig, så jag kan väl visa den här också. 🙂

Getingmidjan och Citybanan

Utbyggnaden till fler än två spår norr och söder om Getingmidjan har skett i etapper. Genom ”Strängöverenskommelsen” 1983 kom man överens om att bygga ut spårkapaciteten för att att ge plats för fler pendeltåg. Sträckan Älvsjö-Flemingsberg i söder var först klara med fyrspår. Genom ytterligare överenskommelser har det sedan successivt blivit fyrspår hela vägen mellan Stockholms södra och Järna i söder och mellan Stockholms central och Märsta/Arlanda i norr. Fyrspår är nu också på väg att byggas från Stockholms central mot Kallhäll på Västeråsbanan.

Stockholms södra var den första stationen i Stockholm. Den blev klar 1860 och var utgångspunkt för Västra stambanan och tågen söderut. För norrgående tåg öppnades först en station vid Norra bantorget 1866, varifrån det gick tåg mot Uppsala.  Det fanns då ingen spårförbindelse mellan dessa stationer i Stockholm för norrgående resp södergående tåg.

18 juli 1871 invigde man Stockholms central, och då hade man i alla fall byggt klart en sådan genomgående spårförbindelse, som man kallade ”Sammanbindningsbanan”. Den hade inte riktigt samma sträckning som dagens Getingmidja. Mellan Riddarholmen och Södermalm låg bron där nuvarande tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla Stan ligger. Det var lika besvärligt att bygga en genomgående spårförbindelse för tunnelbanan, och lösningen blev att tunnelbanan fick ta över järnvägens brofundament, medan järnvägen flyttades till ett något västligare läge. Det skedde genom ett avtal 1938 mellan Kungl Järnvägsstyrelsen som ansvarade för järnvägen och Stockholms stad som ansvarade för tunnelbanan. Från 1934 års bangårdsdelegerade finns denna karta som visar järnvägens dåvarande sträckning, som var den sträckning mellan Slussen och Gamla Stan som tunnelbanan skulle ta över. Jag har förtydligat med noteringar.

Karta från avtal 1938 om sammanbindningsbanan

Jag vet inte om det är så lätt att se på följande bild, men till höger är i alla fall bron för tunnelbanan, som en gång i tiden var läget för järnvägsbron, och till vänster syns framförallt Centralbron för bilar. Precis bredvid till vänster om den ligger järnvägsbron. Det finns faktiskt ett tåg på den precis framför Stadshuset, men det kan vara svårt att se.

Broar mellan Södermalm och Gamla Stan

Här ett foto från okänd fotograf 1896 som visar dåvarande järnvägsbron i alltså samma läge som nuvarande tunnelbanebron.

Sammanbindningsbanan 1896

Det var broförbindelsen mellan Södermalm och Gamla Stan. Men sammanbindningsbanan börjar redan vid Stockholm södra. Den stationen låg från början utomhus, men har numera byggts över med hus. Under Mariaberget fick man bygga en tunnel. Så här såg tunnelmynningen ut 1896 på ett foto av Carl Johan Gimberg. Det är alltså strax öster om Stockholms södra.

Tunnelmynning vid Mariaberget 1896

Den tunnelmynningen ser ut så här idag. Men numera går inga tåg här, eftersom järnvägen fick ett något nordligare läge vid linjeomläggningen i samband med bygget av tunnelbanan.

Tunnelmynning vid Mariaberget 2017

Jag var ju på den här platsen för 3 år sedan 2014 och tog några bilder i samband med bygget av Citybanan. Som är de två tillkommande pendeltågsspåren, som ska avlasta Getingmidjan och göra den till INTE Getingmidja i fortsättningen. Här kan man läsa mer om det.

Från Södermalm har sedan Getingmidjan först bron över till Riddarholmen och Gamla Stan. Här en lite närmare bild på den, mot norr. Under en period funderade man på att lägga ett tredje spår väster (till vänster) om de två spår vi ser. Det spåret hade i så fall lett rakt in under huset till vänster i bilden. Men det bedömdes så småningom vara både otillräckligt ur trafiksynpunkt och för komplicerat rent byggnadstekniskt, så de planerna övergavs så småningom till förmån för den tunnellösning som nu utförs och kallas Citybanan.

Bron mellan Södermalm och Gamla Stan mot norr

Vänder vi oss mot söder ser det ut så här. Påpassligt nog ser vi ett södergående pendeltåg på väg in under husen och in i tunneln under Mariaberget.

Bron mellan Södermalm och Gamla Stan mot söder

Som sagt, det hade blivit för svårt att klämma in ytterligare ett spår till vänster om de här båda spåren. Vi ser ett södergående pendeltåg på det högra spåret på väg åt höger ut ur tunneln vid Riddarholmen.

Södergående pendeltåg på väg ut ur tunneln vid Riddarholmen

Det är en kort järnvägstunnel vid Riddarholmen. Under en lång period var den här tunneln faktiskt den djupaste punkten på hela det svenska järnvägsnätet. Men numera finns det flera tunnlar som är djupare. Så här ser det ut från Riddarholmsbron mot norr, när ett norrgående pendeltåg är på väg ut ur den tunneln.

Från Riddarholmsbron mott norr

Från Riddarholmsbron kan man ta sig ner på en gångväg, som så småningom leder bort till en ny bro fram till Tegelbacken och Centralen. Som sagt, trångt hade det blivit att klämma in ett tredje spår här. Vi ser ännu ett norrgående pendeltåg på väg bort mot Stockholms Central.

Gångväg på Riddarholmen

Så fram till den sista bron mot norr, mellan Riddarholmen och Centralen. Ett pendeltåg är på väg söderut på det högra spåret.

Bron från Riddarholmen mot Centralstation

Vid Tegelbacken, nästan vid Centralen, kan man passera under järnvägsbron. Den är ganska nyligen breddad den sista biten för att medge större utrymme för växlarna och snabbare infart till Centralen. Den gamla delen syns till vänster i bilden och den nybyggda delen till höger i bilden. Bilden är tagen mot söder.

Under järnvägsbron vid Tegelbacken mot söder

Jag visar en bild mot norr också. Där är en underfart för bilarna också.

Under järnvägsbron vid Tegelbacken mot norr

Även här kan man jämföra med ett gammalt foto från 1944, taget av Lennart af Petersens. Vi ser att spårvagnar dominerade gatubilden här på den tiden, och de måste dessvärre korsa järnvägen i plan också, vilket förstås ledde till att de ofta fick stå och vänta tills tåg passerat. För bilar fanns en liten minimal underfart strax till höger om plankorsningen.

Tegelbacken 1944

Inne på Centralstation ser vi på den högra informationstavlan att stora inskränkningar väntar i pendeltågstrafiken på kvällen 29 juni. Den här bilden var tagen vid 18-tiden samma dag, så det var några timmar innan de där stora inskränkningarna. Bilderna med alla pendeltåg jag visade nyss är tagna samma dag på eftermiddagen, som i själva verket var den sista relativt stora trafikdagen med pendeltåg på Getingmidjan. Det var därför jag valde just den här dagen för att dokumentera Getingmidjan med pendeltågen där. 🙂

Informationstavla Stockholms Centralstation

Går man ut till pendeltågsplattformarna vid Centralen och blickar söderut, ser man den här ”spårsalladen”. Ett norrgående pendeltåg är på ingång. 🙂

Getingmidjan söderut från Stockholms Central

Vi tar en till bild, när pendeltåget kommit lite närmare. Det är trots allt inte så många dagar kvar det kommer rulla pendeltåg här. 😉

Pendeltåg på ingång Stockholms Centralstation

Och så här ser det ut när det kommit in till spår 15, som några dagar till är ett av de båda plattformsspåren för norrgående pendeltåg. Just det här pendeltåget ska till Märsta.

Pendeltåg mot Märsta spår 15

Och här ett pendeltåg som ska åt andra hållet mot Södertälje. Södergående tåg har även de två spår vid en intilliggande plattform. Det här tåget står på spår 14. Vi kan skymta att en text om förändringarna i pendeltågstrafiken rullar på informationsskylten.

Pendeltåg mot Södertälje spår 14

Jag hoppade på det där Södertäljetåget och försökte ta några bilder ut över Mälaren, som man än så länge kan se från pendeltågen. När Citybanan snart invigs är det slut med den utsikten.

Mälaren och Stadshuset sett från tåget

En bild till ut över Riddarfjärden, tagen från pendeltåget. De där båda spirorna som sticker upp något till vänster om mitten på bilden, tillhör Högalidskyrkan på Södermalm.

Riddarfjärden från tåget

I tidningen har jag sett annonser om ”Sommarens hetaste åkattraktion”. Det är inte någon ny attraktion på Gröna Lund, som färgen på annonsen och formuleringen om Djurgården kan associera till. Det är heller inte Getingmidjan. Det syftar på den nya järnvägstunnel som ska ta över pendeltågen från Getingmidjan.

Sommarens hetaste åkattraktion

Jag kommer att prova den här nya ”åkattraktionen”. Och recensera den här också. 🙂 Det är visning söndag 9 juli 2017, och dagen efter, måndag 10 juli, är det skarpt läge då alla pendeltågen ska köra den nya ”Citybanan”. 😀

För Getingmidjans del innebär det att det inte blir fullt så trångt där framöver, då det enbart blir fjärrtåg, regionaltåg och godståg som kommer att hålla sig där. Och då förstås med inte så tätt mellan tågen som idag. Fast det vet man ju inte hur det blir på längre sikt. Det är ju fler och fler regionaltåg som planeras köra till Stockholm i framtiden när det nu blir ledig kapacitet. Men innan dess blir det en välbehövlig renovering av sträckan, och det kommer under de tider den pågår innebära reducerad trafik även för de tåg som ska gå kvar på Getingmidjan. Man kommer att dela upp det underhållsarbetet i flera etapper.

Roslagsbanan

8 november, 2015

Jag skrev ganska nyligen här om Täby Centrum och Roslagsbanan dit. Jag nämnde då att delen mellan Stockholms östra station och Universitetet var avstängd för en stor ombyggnad vid Östra station, som stationen i vardagligt tal kallas. Den är nu klar och idag återupptogs trafiken på den sträckan. Så här såg det ut vid Östra station idag, med nya trappor upp till de plattformar som har höjts jämfört med tidigare. Tidigare låg spåren i samma plan som asfalten i förgrunden.

Nya trappan vid Östra station

Backar man tillbaka lite, så ser man en lucka mellan stationshuset och huset till höger. Tidigare gick plattformen ända fram till trottoaren i samma nivå som gatan.

Gluggen mellan husen vid Östra station

Med en kort promenad kan man byta mellan Roslagsbanan och tunnelbanan. Plåtburen till vänster i nästa bild är en av nedgångarna till tunnelbanestation Tekniska högskolan.

Tunnelbanenedgången vid Östra station

Nedför den där backen gick faktiskt tågen från Djursholm mellan 1895 – 1960, vilket var orsaken till att just de här spåren låg i gatuplanet. De fortsatte sedan över Valhallavägen, som vi ser på nästa bild, och försvann sedan mellan husen på andra sidan gatan ner mot Engelbrektsplan där slutstationen för Djursholmstågen låg.

Valhallavägen vid Östra station

Ja, det kanske man kan kalla tider det, med förortståg som kör ut på gatorna på detta sätt. Här är en bild från samma plats 1905, med Djursholmståget som korsar Valhallavägen.

Djursholmståget korsar Valhallavägen 1905

Roslagsbanan var från början ett vidsträckt smalspårigt järnvägsnät (891 mm spårvidd), som sträckte sig från Stockholm upp mot Roslagen, med förgreningar mot Djursholm (bostadsområden där), Uppsala och Norrtälje. Det kan vara intressant att titta på en karta från 1949, och se vad som återstår av det nät som fanns då.

Stockholm-Roslagens Järnvägars (SRJ) linjesträckningar är lite tjockare än de andra linjerna på kartan. Det som finns kvar idag har färglagts på följande sätt. Det som idag kallas Roslagsbanan, d v s den trafik som nu bedrivs av SL med moderna tåg, har rödmarkerats. Sedan finns det museitrafik sedan 1974 som bedrivs av Lennakatten mellan Uppsala via Länna til Faringe, och har markerats grönt i kartan. Och till sist finns det en sträcka mellan Dannemora och Hargshamn som breddats till normalspår (1435 mm spårvidd) och är markerat med blått. 1977 nybyggdes sträckan Hargshamn – Hallstavik av SJ, och har markerats i lila färg. Syftet med den utbyggnaden var att köra godsvagnar till och från pappersbruket i Hallstavik med normalspårsvagnar, istället för att köra smalspåriga vagnar via Rimbo.

Klickbar karta. Rött är Roslagsbanan, grönt är museibanan Lännakatten, blått är godsbana breddad till normalspår och lila är nybyggt normalspår 1977

Klickbar karta. Rött är Roslagsbanan, grönt är museibanan Lännakatten, blått är godsbana breddad till normalspår och lila är nybyggt normalspår 1977

Det kan också nämnas att det som kallas nuvarande Roslagsbanan är 65 km lång och har 38 stationer, Museijärnvägen Lennakatten är 33 km lång och innehåller den allra äldsta delen Uppsala-Länna som blev klar 1876. det normalspåriga godsspåret Dannemora-Hargshamn är 39 km långt. Den allra nyaste delen av Roslagsbanan är Lahäll-Näsbypark som invigdes 1937, men då hade redan den första nedläggningen av Eddavägen-Svalnäs ägt rum 1934. När Roslagsbanenätet var som störst var totallängden 325½ km. Om det idag finns kvar 65+33+39=137 km, så är det ändå 42 % av det ursprungliga nätet, vilket ändå är ganska mycket i förhållande till många andra smalspåriga järnvägar.

Det var från början flera olika järnvägsbolag som byggde och trafikerade det här smalspåriga järnvägsnätet. Från Djursholm och Norrtälje var persontrafiken in mot Stockholm viktig, från Dannemora gruvor gick det malmtransporter, godstransporter till och från pappersbruket i Hallstavik har nämnts. Att bygga smalspårig järnväg var ett sätt att få ner kostnaderna vid byggena. Intressant är att en kort sträcka från Stocksund mot Långängstorp var normalspårig då den invigdes 1911,  men byggdes om till smalspår 1934 för att få samma spårvidd och samkörbarhet med de övriga linjerna vid Stocksund. Den sträckan lades dock ner helt 1966.

Liksom för så många andra småbanor var det under 1960-talet stora nedläggningar av det stora smalspåriga järnvägsnätet skedde. 1976 nedlades linjen till Eddavägen i Djursholm och sträckan Kårsta – Rimbo slutade trafikeras 1981. Men i en folkomröstning i Täby och Vallentuna kommuner 1980 gav väljarna beskedet att de ville ha kvar Roslagsbanan, och inte alls var pigga på den förlängning av tunnelbanan till Täby som då planerades. Följden blev att banan rustades upp och nya vagnar beställdes av AEG och ABB Railcar, som levererades 1988 – 1995. Sedan 1981 ser linjenätet ut så här:

SL karta Roslagsbanan

Klickbar karta Roslagsbanan

Det är tre grenar mot nordost som Roslagsbanan trafikerar. Först är det linje 27 mot Kårsta. Det är olika upplägg på tågen. En del har ändelsen S, som ska markera Snabbtåg och att det hoppar över vissa stationer. Men alla tåg går inte ända mot Kårsta, en del vänder vid Lindholmen och Ormsta också.

Sedan har vi linje 28 mot Österskär. Där har vi två olika snabbtågsändelser X och S, som i varierande grad hoppar över mellanstationer. En del turer in mot stan startar också i Viggbyholm.

Och så har vi linje 29 mot Näsbypark. Där finns det bara en variant, men den här grenen har betydligt färre resande än de andra två grenarna. Så de tågen kan vara kortare, och de går glesare.

De här linjenumren är ett ganska nytt påfund. Tidigare användes linjenumren 27, 28 och 29 för förstärkningståg på tunnelbanans gröna linje. Men SL har valt att ge all spårburen trafik i länet olika linjenummer, även pendeltågen har drabbats av detta. 😉

En söndag som idag, gick dock alla tre grenarna i halvtimmestrafik, vilket framgår av följande informationstavla på Östra station. Det kan vara lite svårt att uppfatta destinationerna, men de är i tur och ordning Lindholmen, Österskär, Näsbypark, Kårsta, Österskär, Näsbypark, och så upprepas likadant igen. På grenen mot Kårsta går alltså vartannat tåg endast till Lindholmen, så det innebär bara timmestrafik ända till Kårsta.

Informationstavla vid Östra station

En söndag som den här kör man med 3-vagnarståg, men på vardagar kan man dubblera dessa till 6-vagnarståg. Det är inte som i tunnelbanan att man kopplar ihop ett antal likadana vagnar, utan ett 3-vagnarståg består av tre enheter med olika egenskaper. Närmast i bild är en manövervagn av typ UBxp, som saknar motorer men med förarhytt som man kan köra ifrån. I mitten en mellanvagn av typ UBp (II), som varken har förarhytt eller motorer och måste gå mitt i tåget. Och längst bort en motorvagn av typ X10p, som alltså har både förarhytt och motorer. Varje del är 19,9 m lång, så en sådan här trevagnsenheter är alltså knappt 60 m lång. Den vagn som är närmast i bild är en manövervagn av typ UBxp.

Tåg vid Östra station

Jag försökte ta en närmare bild av en motorvagn (X10p) innan den gav sig av mot Lindholmen. Vi ser att den har takströmavtagare mot kontaktledningen, som  har spänningen 1500 V likström. De 4 motorerna är på sammanlagt 400 kW (544 hk).

Motorvagn vid Östra station

Vi ser på bilden ovan att plattformen är inte riktigt i nivå med insteget i vagnen. Golvet i vagnen är lite högre än plattformen. För att avhjälpa det, håller man på med ett ombyggnadsprogram av mellanvagnarna, där man tar bort några stolsrader mitt i vagnen, sänker golvet och bygger en helt ny dörr med lagom höjd och plant insteg för rullstolar och barnvagnar från plattformen. Alla sådana mellanvagnar beräknas vara ombyggda sommaren 2016. Här en bild på en sådan ombyggd mellanvagn UBp (II). Man ser att mittdörren har en lägre nivå än de båda sidodörrarna.

Roslagsbanan, mellanvagn med ombyggt lågt insteg i mitten

Ja då har vi gått igenom alla de där tre nuvarande vagntyperna på Roslagsbanan. Av vilka en av varje sort finns i en trevagnarsenhet. De som har barnvagn eller rullstol får alltså styra mot mitten av en sådan enhet, där mittdörren i mellanvagnen har det där låga insteget.

Det kan ju vara intressant att se hur det ser ut inuti en sådan här vagn, som går på smalspår. Finns det plats att sitta många i bredd? Ja, vi tar en interiörbild så ser vi.

Interiör vagn på Roslagsbanan

Ja, interiören ser ju ganska ljus ut med stora fönster. Och fyra sittplatser i bredd faktiskt. Bredden på vagnen är 2,6 m. Det kan jämföras med en spårvagn på tvärbanan eller Lidingöbanan som är 2,65 m bred eller de nyaste tunnelbanevagnarna som är 2,9 m breda och också har fyra sittplatser i bredd. En ny pendeltågsvagn är 3,26 m bred och har 5 sittplatser i bredd.

Jag hoppade på ett tåg för att åka en liten sträcka. När vi kommit några hundra meter passerade vi en äldre Roslagsbanevagn som stod uppställd. Jag försökte ta en bild, men den blev inte särskilt skarp eftersom vi befann oss i rörelse och det var genom ett fönster. Men det ger i alla fall ett hum om hur de tidigare personvagnarna såg ut som trafikerade Roslagsbanan innan de nuvarande vagnarna kom för drygt 20 år sedan.

Gammal Roslagsbanevagn

Jag klev av i Djursholms Ösby, och medan tåget mot Lindholmen försvinner i fjärran, funderar jag på vad för spännande som kan hända i ett sådant här litet samhälle. Att någon kliver av tåget kanske, ha ha. 😀

Djursholms Ösby, mot norr

För stationen verkar helt öde. Inte en käft syns till. Verkligen en kontrast mot tunnelbanan jag åkte på för en stund sedan, där det var packat med folk och en del fick stå. Jag går över till den andra plattformen. Det här är en grenstation där tågen mot Kårsta och Österskär fortsätter mot norr…

Djursholms Ösby, spåren mot Kårsta och Österskär

…medan spåren mot Näsbypark viker av mot öster.

Djursholms Ösby, spåren mot Näsbypark

Det gula stationshuset som väl en gång i tiden stod i centrum kring en hel del ruljans, står nu i centrum för den enda ruljansen att jag står där och tar några bilder. 😀

Söder om stationen finns växelpartiet som förenar de båda grenarna till dubbelspåret mot Stockholm Östra.

Djursholms Ösby, växelpartiet söder om stationen

Jag hoppar på nästa tåg tillbaka till stan, och kliver av i Mörby. Här var det i alla fall några stycken som var intresserade av att åka när  tåget mot Österskär ankommer.

Roslagsbanan, Mörby

Det kan finnas skäl till det. Dels finns här den busshållplats där stombusslinje 176 mot Solna, Brommaplan och Ekerö utgår ifrån. Dels finns på gångavstånd Danderyds sjukhus (som syns i bakgrunden) och tunnelbanestationen där, vilket gör att en del byter till tunnelbana här istället för vid Stockholms Östra eller Universitetet där man också kan byta till tunnelbanan.

Mörby, med Danderyds sjukhus i bakgrunden

Det kan också nämnas att Roslagsbanans depå och verkstad finns i Mörby. Det är den stora röda tegelbyggnaden som ligger strax söder om stationen.

Mörby, med depå och verkstad i bakgrunden

I den där depån sätts alltså samman trevagnarståg (i vissa fall dubbelkopplade) med en vagn av varje typ. De har lite olika underhållsbehov eftersom en vagn med motorer och förarhytt kräver mer översyn än en mellanvagn. Det är många säkerhetskontroller och förebyggande underhåll. Man kan inte precis vänta tills något går sönder och tåget står stilla och blockerar linjen. Även om samma antal av varje vagntyp är i trafik vid ett och samma tillfälle i sina trevagnarsenheter, så är det olika många som står i verkstaden beroende på respektive underhållsbehov. Så det finns totalt 35 st motorvagnar av typ X10p, 34 st manövervagnar (utan motorer) av typ UBxp och 32 st mellanvagnar (renodlade personvagnar) av typ UBp (II).

Men det sker förändring och utökning av vagnparken. Dels bygger man om mellanvagnarna så att de får en ny bred öppning i mitten av vagnen, med bättre plats för rullstol och barnvagn. Och upphandling pågår av 22 nya 60-metersfordon, som man valt att kalla X15p. Med dessa kan man kan köra med fler långa tåg och med utökad turtäthet. De kommer dessutom bli motorstarkare, med högre acceleration och toppfart.

För att kunna utöka turtätheten behöver man bygga om delar av de enkelspåriga sträckorna till dubbelspår, så att det finns fler möjligheter för tåg att mötas. Det finns en karta som visar vilka utbyggnader som behöver göras för att förtäta trafiken till 10-minuterstrafik på de två mest belastade delarna. De gröna sträckorna anger utbyggnader till dubbelspår som färdigställts, medan de röda sträckorna anger sträckor som behöver ytterligare kompletteras med dubbelspår.

Utbyggnadskarta Roslagsbanan

Enkelstreck = enkelspår, dubbelstreck = dubbelspår. Gröna sträckor är utbyggda, röda sträckor återstår

Förutom dessa kapacitetsförstärkningar av befintlig bana, finns också mer eller mindre vildsinta förslag om olika utbyggnader, dels av Roslagsbanan men också alternativ till Roslagsbanan. Runt 2006-2007 pågick en förstudie om pendeltåg från Stockholms Central till nordostsektorn. Man kallade konceptet Roslagspilen. Den tidigare skrinlagda tunnelbaneförlängningen från Mörby centrum till Täby har åter funderats över. Liksom en förlängning av den beslutade gula tunnelbanelinjen från Odenplan till Arenastaden, som i så fall också skulle förlängas vidare åt nordost. Även förlängning av tvärbanan från Solna station i nordostlig riktning finns med bland alternativen.

Men även för själva Roslagsbanan finns det utbyggnadsförslag som spretar åt olika håll. En del anser att man ska förlänga Kårstagrenen mot Arlanda. Den skulle i så fall avgrenas ungefär vid Ormsta. Sedan finns det de som vill återuppbygga sträckan mellan Kårsta och Rimbo, eller kanske ännu längre mot Norrtälje. Även en utbyggnad mot Kapellskär och finlandsbåtarna där, har varit på tal. Men något som kommit upp på senare tid är att förlänga Roslagsbanan från Östra station mot antingen Odenplan eller Centralen. Beräkningar som gjorts av landstinget visar att en sådan förlängning skulle göra avsevärt större samhällsnytta per satsad krona, jämfört med många andra spårprojekt som det talas om och planeras för. Här är en karta man ritat upp över hur en sådan förlängning skulle kunna dras.

Roslagsbanealternativ, förlängning mot Odenplan eller Centralen

Östra station skulle, om det här blir verklighet, flyttas norrut och förläggas i tunnel. Med förbindelse med norra biljetthallen istället för nuvarande södra biljetthallen vid tunnelbanestation Tekniska Högskolan. Om man längre norrut ger Roslagsbanan en östligare sträckning (vilket blir ännu dyrare) skulle den kunna angöra både Odenplan och Centralen med sina pendeltåg och tunnelbanor. Det blir i så fall en ännu längre underjordisk sträcka.

Men även om det är dyrt att bygga en sådan här underjordisk sträcka mitt i centrala Stockholm, så hjälper den till att få in människor till centrala Stockholm utan att det belastar andra banor. Det behövs när befolkningen växer kraftigt, och det är därför som den betraktas som förhållandevis lönsam. Det skulle också frigöra området där nuvarande Östra station ligger för bostadsbyggande. Jag tycker en befogad fråga i så fall är, varför man i så fall kostade på den stora ombyggnaden av Östra station just nu, om man ändå tänker riva hela rasket om några år??

Till sist har jag i en gemensam figur sammanställt några olika figurer från de utredningar Trafikförvaltningen bedriver om olika trafikscenarion på Roslagsbanan. Det är dels i princip dagens trafik, dels den tänkta trafikeringen 2030 om de dubbelspårsutbyggnader görs som är rödmarkerade på kartan ovan och dels vilken trafik som kan bli aktuell om alla de tre omdiskuterade förlängningarna till Arlanda, Rimbo och Stockholm City görs.

Varje streck visar en avgång i rusningsriktningen under högtrafik, och horisontellt svart streck visar station där tåg stannar (så man kan se vilka tåg som hoppar över vilka stationer). Och så har turerna på Kårstagrenen gjorts röda, på Österskärsgrenen gröna och på Näsbyparkgrenen blå.

Klickbart diagram: Jämförelser nuvarande trafik (2015) - tänkt trafik 2030 - tänkt trafik vid framtida utbyggnader

Klickbart diagram: Jämförelser nuvarande trafik (2015) – tänkt trafik 2030 – tänkt trafik vid framtida utbyggnader

I sammanfattning kan man säga att från dagens läge ökar antalet turer från 2015 till 2030 på Kårstagrenen och Österskärgrenen på vardera grenen från 6 turer till 8 turer under högtrafiktimmen och på Näsbyparkgrenen från 3 till 4 turer. Sammanlagt alltså från 15 turer till 20 turer. Om det blir förlängning till Stockholm City tänker man sig att det ökar med ytterligare 4 turer per timme från Arninge på Österskärgrenen in mot stan. Att det ökar just här, beror på att det längs denna gren planeras väsentligt ökande byggande av bostäder och arbetsplatser.

Peter