Archive for the ‘Tågtrafik’ Category

Snabbtåg kör förbi

11 december, 2017

Igår sker jag om det nya trafikupplägget för pendeltågen (här). Idag var den länge emotsedda dagen då jag tänkte göra lite observationer på fältet. 😉

Här kör ett pendeltåg förbi station Ulriksdal söderut utan att stanna. Lustigt nog var också ett Arlanda Express-tåg på väg åt samma håll, så det kom också med på bilden.

Ulriksdal söderut snabbtåg kör förbi utan att stanna

Tidigare brukade det komma upp en varning på pendeltågsstationerna då ett tåg kör förbi i hög fart. Det brukade stå: Se upp för passerande tåg. Jag vet inte om det är mindre farligt om det är pendeltåg som körbi i samma fart som ett annat tåg. Någon varning kom i alla fall inte upp. Det står Södertälje C 5 min. Så det är information om när nästa tåg som stannar här kommer. Huttrande och luttrade pendlar står på plattformen och i vänthallen  medan snabbpendeltåget susar förbi.

Ulriksdal väntande pendeltågsresenärer

Pendeltågen som kör förbi i hög fart utan att stanna, kommer inte upp på informationstavlorna. Eftersom inte heller texten ”Se upp för passerande tåg” kommer upp, så dundrar pendeltåg förbi i hög fart utan minsta förvarning. Det gick så fort så jag knappt hann aktivera kameran ur vänteläget och ta någon bild. Tåget hann nästan passera innan jag lyckades ta den här bilden.

Ulriksdal pendeltåg svischar förbi i hög fart utan att stanna

 

 

Annonser

Pendeltågen får nytt linjenät med snabbtåg

10 december, 2017

Idag 10 december 2017 skedde en av de största förändringarna för Stockholms pendeltåg sedan pendeltågstrafiken startade 1968. En stor förändring skedde först i somras då Citybanan invigdes. Jag skrev om visning av Citybanan dagen före trafikstarten här, och om första ordinarie trafikdag här. Då fortsatte man köra samma tidtabell som tidigare, även om pendeltågen gick en annan väg. Men efter ett halvårs intrimning av den nya tunnelsträckan var det idag dags för ett helt nytt pendeltågslinjenät med nya linjenummer. Så här presenterar SL den nya pendeltågskartan. Klicka på den för större bild.

Linjenätskarta pendeltåg ny från december 2017

Linjenumren 40-48 användes till för några år sedan för busslinjer i Stockholms innerstad. Men de ändrades till högre nummer för att förbereda och reservera de här numren för det idag nya pendeltågslinjenätet. Förutom att linjerna ändrats, så införs också ”snabbtåg” som regelmässigt ska hoppa över vissa stationer. Det är dels för att ge några minuters snabbare resa för de som bor längst ut på pendeltågslinjerna. Men stationerna som körs förbi av dessa snabbtåg har också valts ut för att få en jämnare fördelning mellan olika linjer på samma linjegren. Snabbtågen markeras med bokstaven X efter linjenumret.

Kompletteras inom kort med bilder från dagens trafik.

 

Tvärbanan förlängd till Sickla

2 oktober, 2017

Ja, så hände det då idag, hela tvärbanesträckan från Sickla udde till Sickla station togs i reguljär drift. Det har föregåtts av ceremonier och visning av en liten begränsad del av banan några dagar tidigare, men idag var det första dagen med full drift i skarpt läge längs hela sträckan. Trevligt nog har man också förbättrat turtätheten dagtid från 10-minuterstrafik till 7½-minuterstrafik. Tidigare var det bara under rusningstid som tågen gick så ofta. 🙂

Förutom den nämnda förlängningen så togs ett nytt signalsystem mellan Alvik och Sickla udde i bruk, och det tidigare bytet man var tvungen att göra i Alvik mellan de båda ”halvorna” av Tvärbanan behövde man inte göra längre. Man införde ett nytt signalsystem för att kunna köra tätare trafik, och Alvik-Solna station hade det från början. Men eftersom det krånglade och krävde mycket utvecklingsarbete, så väntade man flera år med att införa det på sträckan Alvik-Sickla udde, som hade ett äldre system. Gränsen mellan de båda signalsystemen låg i Alvik, och man ville inte regelmässigt korsa den gränsen med spårvagnar i trafik. Men nu vågar man alltså använda det nya signalsystemet längs hela sträckan, och då behöver man inte heller byta spårvagn vid Alvik.

När den nya delsträckan Alvik-Solna centrum togs i bruk, skrev jag lite om det här, och publicerade också en karta. Jag visar den igen, men med förtydligandet att det som hände idag var att hela den markerade sträckan, från Solna station via Alvik via Sickla udde till Sickla station nu är i bruk som en enda linje.

Tvärbanan, hela den markerade sträckan Solna station - Sickla station körs nu med genomgående turer

Det kan nämnas att det tidigare fanns planer på att dra Tvärbanan från Sickla udde mot Slussen istället, på samma bro som Saltsjöbanan över Danvikskanalen. Då ihop med andra dyra lösningar som att dra om Värmdöleden genom Henriksdalsberget och en stor ombyggnad av Saltsjöbanan. Men många var kritiska till de tekniska utmaningarna och kostnaderna. Då erbjöd sig Nacka kommun att medfinansiera en förlängning av Tvärbanan till Sickla station som ligger i Nacka kommun istället, och där få förbindelse med såväl Saltsjöbanan som busstrafiken. Nya bostäder skulle också uppföras. Det här förslaget gillades mycket bättre, och det har gått ganska snabbt att förverkliga. 🙂

Eftersom sträckan Sickla udde – Sickla är den nyaste sträckan, så blir det några bilder från idag därifrån. Tidigare vände spårvagnarna vid Sickla udde, men där det tidigare var vändspår är det nu gräsklädda trafikspår i gatans mitt. Spårvagnen vi ser (av modell A32), har just lämnat Sickla udde och är på väg till Sickla (som vi ser på kartan ovan hade stationen tidigare arbetsnamnet Sickla station).

Sickla udde bort mot Sickla

Strax därefter kom en spårvagn i motsatt riktning (av modell A35, som är den andra modellen som körs) på väg in mot Sickla udde, för att sedan fortsätta mot den andra ändstationen Solna station.

På väg in mot Sickla udde, för att sedan rulla vidare mot Solna station

Därefter korsar Tvärbanan Sicklavägen, som är en förbindelselänk mellan Trafikplats Lugnet på Värmdöleden och Trafikplats Sickla på Södra länken. Jag passade på att ta bilden då trafikljusen växlade, så det var tomt med bilar i korsningen just då. Här ser vi också en del av de nya hus som byggs.

Sicklavägen där Tvärbanan korsar

Sedan kom några böljande kurvor på fortsättningen av sträckan fram till Sickla.

Böljande kurvor innan Sickla

Uddvägen heter den här gatan, och här fångades på bild två spårvagnar som möts där, den vänstra på väg mot Sickla och den högra på väg mot Solna station.

Två spårvagnar möts på Uddvägen mellan Sickla udde och Sickla

Efter Uddvägen svänger Tvärbanan åt höger i en backe upp mot Sickla.

Svängen efter Uddvägen upp mot Sickla

Innan Sickla försvinner Tvärbanan in i en betongtunnel under Sickla industriväg och kommer fram lagom till stationen. Står man ovanpå och blickar ner mot stationen så ser det ut så här. Tvärbanan har två plattformar vid Sickla. Spårvagnen står vid den vänstra och den högra är för tillfället ledig. Dessutom har Saltsjöbanan en hållplats med plattform till vänster i bilden. Det står några resenärer där och väntar på ett tåg på Saltsjöbanan.

Sickla, slutstation för Tvärbanan och hållplats för Saltsjöbanan

Går man ner på den högra plattformen och blickar in i betongtunneln, ser det ut så här. ”Fiskbensmönstret” runt tunnelöppningen är en del av den konstnärliga utsmyckningen av konstnären Elsa Chartin.

Utfarten från Sickla station i riktning mot Solna station

Så här ser det ut vid Saltsjöbanans plattform, när ett tåg mot Saltsjöbaden är på väg in på Sickla station. Vi skymtar en spårvagn på Tvärbanan till vänster i bild.

Sickla, tåg på Saltsjöbanan på väg mot Saltsjöbaden

Här en liten tydligare bild av den ena plattformen för Tvärbanan till vänster och plattformen för Saltsjöbanan till höger. Som synes är det kort väg då att byta mellan de båda tågslagen.

Sickla plattformar

Ska man däremot från Saltsjöbanan till den andra plattformen på Tvärbanan, så måste man gå runt en lite längre sträcka, eftersom det är spår i vägen. Det syns lite bättre på nästa bild. För att komma till spårvagnen som står till vänster, måste man runda den gula stoppbocken närmast i bild, och gå ytterligare en liten sträcka. Vi ser folk som kliver på den högra spårvagnen, och som tur är, är det den som ska avgå härnäst. 🙂

Sickla, två spårvagnar sida vid sida

På kartan överst var också inritat en gulstreckad sträcka, som är en framtida avgrening av Tvärbanan, från Norra Ulvsunda till Helenelund. Då blir det en ny spårvagnslinje därifrån. Båda linjerna behöver inte gå hela vägen fram till Sickla, utan den ena kan vända tidigare. För att kunna göra det, har man samtidigt som man byggde förlängningen till Sickla också byggt tre vändspår på olika ställen längs linjen.

Det första vändspåret ligger mellan Mårtensdal och Luma, och har en smal plattform med räcke. Vi ser det lite till höger om mitten av bilden. Mårtensdal blir då slutstation för de spårvagnar som vänder där. Vändspåret kan också användas vid trafikstörningar, om man behöver vända tidigare än i Sickla.

Mårtensdal vändspår

Nästa vändspår ligger mellan Årstaberg och Årstafältet. Tyvärr är det höga bullerplank på båda sidor om det vändspåret, så det är svårt att stå vid sidan om och ta en bild på det. Jag försökte ta en bild inifrån spårvagnen på väg mot Årstaberg, men eftersom det just då regnade ute så blev den inte så bra. Vi kan i stort sett bara se den gula stoppbocken i ena änden av vändspåret. Bilarna i bakgrunden kör på Årstabergsvägen. Årstaberg blir då slutstation för de spårvagnar som vänder där.

Årstaberg vändspår

Det tredje nybyggda vändspåret delar plattform med södergående tåg på själva hållplatsen Alviks strand. Fördelen med att det ligger på stationen är att då behöver man inte tömma spårvagnarna först och sedan köra ut på ett vändspår, utan de kan lugnt stanna vid hållplatsen och släppa av folk, samtidigt som föraren kan byta körända där. En del av de som gått av kanske vill fortsätta söderut i riktning mot Sickla, och då kan de byta till nästa tåg vid samma plattform. Vi ser precis ett avgående tåg på väg mot Sickla.

Alviks strand, plattform för södergående tåg i riktning mot Sickla

Här en bild på själva vändspåret i mitten, som alltså normalt inte används. Det vänstra spåret är för spårvagnar via Alvik mot Solna station. Det står och sitter några och väntar där.

Alviks strand vändspåret

Vänder man sig om 180º, så ser det ut så här mot Alvik.

Alviks strand mot Alvik

Jag ska nämna en sak om Alvik också. De som skulle mot Sickla-hållet kunde förut ta sig från biljetthallen direkt ner till plattformen. Nu måste de gå ut ur biljetthallen och runda hela stationen och sedan nedför en trappa för att komma till plattformen för spårvagnar mot Sickla. Vi ser den plattformen nedtill på bilden. Klart längre väg, alltså.

Alvik gångväg till plattformen för spårvagnar mot Sickla

Det kan ju vara trevligt att som avslutning visa en bild på Solna station, som ju är den norra ändstationen. När den stationen invigdes skrev jag om den här. En spårvagn står inne, redo för avfärd mot Sickla. 🙂

Solna station

Hela den här linjen mellan Sickla och Solna station är nu färdigbyggd. Det som nu återstår att bygga på Tvärbanan är grenen mot Helenelund. 😉

Movingo för tågpendlare i Mälardalen

1 oktober, 2017

Idag 1 oktober 2017 introduceras Movingo för tågpendlare i Mälardalen. Det är en månadsbiljett som säljs i samma biljettautomater som idag säljer TIM-biljetter och biljetter till SJ Regionaltåg. Även 90-dagarsvariant och årskort kommer att finnas. Movingo gäller på de SJ-tåg som har Movingo-giltighet, i lokaltrafiken som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL (Upplands Lokaltrafik), VL (Västmanlands Lokaltrafik), Länstrafiken Örebro, Östgötatrafiken och på Trosabussen. Här den linjenätskarta de presenterat (klicka på den för större bild):

Movingo karta över linjenätet tåg

På kartan ser vi alltså de järnvägslinjer som Movingo kommer att gälla på, som Mälarbanan, Nyköpingsbanan, Sörmlandspilen, Svealandsbanan, Stockholm-Uppsala och UVEN. UVEN är initialerna för städerna Uppsala, Västerås, Eskilstuna och Norrköping, och är den tåglinje vi ser på kartan mellan Sala och Linköping. Förutom att gälla på tågen ska Movingo även gälla på lokaltrafiken i regionen.

Priserna kommer dock att variera lite, beroende på vilka tågsträckor man ska åka med. Movingo gäller dock inte på alla SJ-tåg och inte heller all lokal tågtrafik där respektive läns lokaltrafik gäller. Ej heller i Västerås lokaltrafik, som är markerat som en vit prick på kartan ovan. För detaljerna finns det en särskild Taxehandbok för Movingo.

Men för de pendlare som åker på de tåglinjer som ingår, och sedan byter till lokaltrafik, betyder det i de flesta fall enklare och också billigare biljetthantering Visst krångel blir det än så länge vid automatspärrarna i tunnelbanan och pendeltågen, där man fortfarande behöver ett separat Accesskort, som man laddar samtidigt med Movingobiljetten. Men utvecklingsarbete pågår för att få det att fungera smidigare, med också en kommande Movingo-app för mobiltelefoner.

Idag var biljettmaskinerna vid Stockholms Centralstation försedda med en liten skylt som informerade om förändringen. På skylten kunde man läsa: ”Nu sker förändringar för dig som reser i Mälardalen”.

Stockholm C biljettmaskin skylt Mälardalen

Så här ser de ut där de står på rad. Det är ju tydlig reklam för SJ, som de ser ut nu.

Stockholm C biljettmaskiner

Men börjar man trycka på en biljettmaskin, så kommer man till valet mellan att köpa en vanlig SJ-biljett och att köpa en Movingo-biljett.

Biljettmaskin val mellan att köpa SJ-biljett eller Movingo-biljett

Väljer man Movingobiljett får man instruktioner om att sätta in sitt Movingokort, och gå vidare med sina val.

Biljett maskin, Sätt ditt SJ Movingokort i automaten

Ute på plattformen står det på informationsskylten att Movingo gäller på tåget.

Plattformsskyilt Movingo gäller på tåget

I det här fallet är det tåget till Uppsala som strax ska avgå. Det är ett tvåvåningståg (”dubbeldäckare” av typen X40), som SJ håller på att byta till på linjen mot Uppsala, för att konkurrera bättre med de pendeltåg SL kör. På spåret bredvid skymtar vi Arlanda Express.

Stockholm C X40-tåg ska strax avgå mot Uppsala

Det kan vara roligt att se tåget från sidan också. De flesta har gått in och satt sig, men det kommer några i sista minuten också.

Dubbeldäckare X40 från sidan

Hittills har man på den här linjen kört loktåg med personvagnar, som jag tidigare skrivit om här. Pendeltågen till Uppsala skrev jag om här.

De modernare dubbeldäckarna räcker inte till att använda överallt. Strax innan nämnda Uppsalatåg avgick ett annat av tågen inom Mälardalen mot Eskilstuna och Arboga. Där fick man ha loktåg med personvagnar. De såg kanske inte alltför inbjudande ut.

Stockholm C Regionaltåg mot Eskilstuna-Arboga

Den här situationen kommer att vara några år framåt. Men konceptet kommer så småningom att utvecklas av regionen med egna tåg. De presenteras här, och så här ser de ut enligt deras presentation.

Stadler DOSTO Mälartåg, littera ER1

Här några data om de nya tågen

 • Fyravagnars tvåvåningståg av typen Stadler DOSTO Mälartåg, littera ER1
 • Längd ca 105 meter, i längd motsvarande SL:s pendeltåg X60
 • Ca 340 fasta sittplatser per tåg och därutöver fällstolar
 • Eluttag, wifi, tre toaletter varav en anpassad för resenärer med funktionsnedsättning
 • I normalfallet planeras trafiken bedrivas med enkla tågsätt, eller multipelkopplade två och två.
 • Topphastighet 200 km/h

 

Tågen har också det internationella namnet KISS, och går i dagsläget i trafik i Schweiz, Österrike, Tyskland och Luxemburg. De delar teknik med en annan modell av Stadler som heter FLIRT, och som i Sverige körs av MTR Express, som jag presenterade här.

Det har beställts 33 tåg, och beräknad leverans är från 2019 och framåt. De kommer då att kallas Mälartåg, och ska köras av Mälardalstrafik eller MÄLAB, som samägs av Stockholms läns landsting (35 %), Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (13 %), Landstinget i Uppsala län (13 %), Landstinget Västmanland (13 %), Region Örebro län (13 %) och Region Östergötland (13 %).

Trafikstart för Citybanan

10 juli, 2017

 

Snabbfakta

 • start för ordinarie trafik måndag 10 juli 2017
 • 2 nya pendeltågsstationer (Stockholm City och Odenplan)
 • 6 km nya dubbelspår i tunnel
 • 4,3 miljoner ton berg utsprängt
 • kostnad 16,8 miljarder kronor
 • Stockholm City har 2 plattformar med 4 spår och ligger på 40 m djup
 • Stockholm Odenplan har 1 plattform med 2 spår (förberedd för 2 plattformar med 4 spår) och ligger på 30 m djup
 • Stockholm City har 17 hissar och Stockholm Odenplan har 6 hissar
 • Stockholm City har 44 rulltrappor och Stockholm Odenplan har 21 rulltrappor, rulltrappor totallängd 1,8 km

 

Översikt

Ja, så var det äntligen dags måndag 10 juli 2017 för trafikstart för Citybanan. Efter 10 års planerande och byggande, och ännu många fler års funderande. Igår var det visning inför trafikstarten, som jag skrev om här, och det får väl sägas komplettera det jag skriver idag. 🙂

Den här skylten var uppsatt vid de gamla igår fortfarande använda sin sista dag, men idag stängda spärrarna till pendeltågen vid Stockholms Central.

Pendeltågen tar en ny väg under stan

Nu är det alltså två nya tunnelstationer som tagits i bruk för pendeltågen, Stockholm City och Stockholm Odenplan. Det har tagit nästan 10 år från järnvägsplanen presenterades november 2007. Tunneln är 6 km lång och totalkostnaden uppges till 16,8 miljarder kronor. Det är stora och komplexa stationer, så jag ska strax ta några illustrationer från den där järnvägsplanen, så man kan orientera sig någorlunda… eller? 😉

Det kan ju kanske vara bra med en karta över pendeltågsnätet, så man får överblick. Så jag hämtar först pendeltågskartan som den presenteras på SL:s hemsida, för där ska väl allting vara uppdaterat och aktuellt… eller? 😉

SL Linjenätskarta Pendeltåg modifierad

Nej, tyvärr. Det står fortfarande Karlberg på den kartan. Även zonerna som togs bort för ett halvår sedan och som jag skrev om här, finns kvar på kartan. Man får hoppas att den uppdateras snart.

Vi får hoppas att Järnvägsplanen inte ska vara missvisande på några punkter, för den kallas ju trots allt en fastställelsehandling, och sådana ändrar man väl inte på hur lätt som helst. Här en länk till den, som jag hoppas hålls aktuell även framöver: Citybanan i Stockholm Järnvägsplan. 🙂

Citybanan i Stockholm Järnvägsplan Planbeskrivning Fastställelsehandling

Den här kartan visar de centrala spåren för Citybanan. Stockholm City har fyra spår och två plattformar, eftersom tågen står där ett tag och inväntar rätt avgångstid. Stockholm Odenplan har endast en plattform med ett spår i vardera riktningen.

Citybanans spårdragning

 

Årstaberg

Trafikomläggningen märks redan vid Årstaberg, eftersom fjärrtågen och regionaltågen nu får ta vägen över Älvsjöbågen, som jag skrev om här. Jag återanvänder den lilla skiss jag gjorde då.

Skiss före och efter Älvsjöbågen tas i bruk

Pendeltågen använder nu alltså de två västra spåren och övriga tåg de två östra spåren. Precis där jag pekade ut Älvsjöbågen på skissen, passade jag på att ta en bild på ett snabbtåg som nu fick köra där, i låg fart norrut på väg in mot Stockholms Central.

Snabbtåg på Älvsjöbågen norrut

Eftersom södergående pendeltåg numera ska åka på den västra Årstabron istället för den östra, så har man byggt helt nya spår på en kort sträcka. Här ett södergående pendeltåg som precis har lämnat västra Årstabron och kommer mot oss på det nya spåret in mot Årstaberg. Jag skrev lite allmänt om Årstabroarna här.

Södergående pendeltåg på nybyggd sträcka från västra Årstabron på väg in mot Årstaberg

 

Stockholms Södra station

Nästa station är Stockholms Södra, som har två uppgångar. Den östra ligger under det här huset. I bottenvåningen finns en liten galleria där biljetthallen finns.

Södra Station östra uppgången

Som jag visade på skissen ovan, så tas nu ena plattformen ur bruk för pendeltågsresenärer. Man hade provisoriskt spärrat av nedgången till den plattformen.

Södra station med södra plattformen avstängd

Och till den andra plattformen finns nedgången för pendeltågsresenärerna.

Södra Station nedgång till norra plattformen

Nere på den öppna plattformen kunde man se fjärrtågen passera den andra avstängda plattformen. Här ett fjärrtåg på väg söderut på det bortre spåret.

Södra Station fjärrtåg söderut passerar den avstängda plattformen på det bortre spåret

Medan pendeltågen får stanna på plattformen vi har tillträde till. Här bakänden på ett södergående pendeltåg på väg bort mot Södertälje.

Södra Station pendeltåg vid pendeltågsplattformen

Vänder man sig helt om från den här positionen så börjar efter Södra Station den nya sträckningen norrut för Citybanan. Här har man fått anlägga helt nya spår i tunnlar, och jag visade tidigare lite bilder från det bygget här. Här ett inkommande södergående tåg ut från tunneln.

Södra Station tunnelmynningen vid Citybanans början

 

Stockholm City

Efter att ha åkt genom den nybyggda tunneln kommer man först till Stockholm City. För orienterbarheten hämtar jag först från Järnvägsplanen en skiss uppifrån över stationen, där man ser Citybanans plattformar och hur de förhåller sig till de olika plattformarna för tunnelbanestationen T-Centralen.

Stockholm City skiss uppifrån

Men det är ju olika nivåer på de olika plattformarna och de talrika mellanplanen man skapat. Det finns en del olika perspektivskisser publicerade. Ingen av dem är så där jätteenkel att förstå. Jag har tagit en modell från Trafikverket och lagt till egna förklaringar och pilar. Det kanske inte blev så mycket klarare… men kanske om man klickar på bilden. 😉

Modell Station Stockholm City (moddad)

Det är inte helt lätt med orienterbarheten på denna komplexa underjordiska station, och försöker därför vara extra tydlig i bildbeskrivningarna. Jag visade ju en del interiörbilder igår, som var den stora visningsdagen för Citybanan. Jag fyller på med lite bilder från denna första ordinarie trafikdag. Från nedre plattformen för tunnelbanans röda och gröna linje på T-Centralen precis vid uppgången mot Vasagatan, finns en nyöppnad nedgång med rulltrappor mot Citybanan. Platsen är ungefär där jag skrivit ”Nedre planet gröna linjen söderut” på perspektivskissen nyss.

Nedgång till pendeltågen vid Stockholm City från tunnelbanans nedre plattform för röd och grön linje

Så här ser de rulltrapporna ut då man åker nedåt med dem. Man kan se att pelarna på plattformen sträcker sig nedåt i rulltrappsschaktet.

Rulltrappor ned från röda och gröna linjens nedre plattform vid T-Centralen

När man kommit ned, svänger man till vänster och kommer då till något som Trafikverket kallar Östra Mellanplanet. Till höger på bilden finns ett konstverk av Mikael Pauli som heter ”Moaritisk absorbent”. Rulltrappan leder upp till förbindelsegången mellan blå och röda/gröna linjerna, som funnits sedan blå linjen startade.

Rulltrappor mot gången mellan blå och röda/gröna linjerna, Moaritisk absorbent heter konstverket till höger.

Åker man de där korta rulltrapporna uppåt från Östra mellanplanet, så ser det ut så här från den där förbindelsegången. SL har valt att kalla den här platsen för Mötesplats Blå gången. Man ser någon sorts stor rund ljusring i taket, så det ska väl symbolisera den där samlingsplatsen då. Med alla tunnelbanelinjer och pendeltåg inom någorlunda räckhåll, är den ju faktiskt väl vald om man är flera som kommer från olika håll och vill bestämma en bra gemensam plats att mötas på. 🙂

Mötesplats Blå gången

Vrider man blicken något åt höger så ser man den för de flesta tunnelbaneresenärer välkända förbindelsegången mot blå linjen, med sina rullbanor. De förkortades faktiskt något för att få plats med den där nedgången till Östra mellanplanet bort mot Citybanan. På perspektivskissen ovan är det precis till höger om där jag skrivit Nedre planet röda linjen norrut. Även här ser man den där runda ”ljuskronan” i taket. 🙂

Rullbanorna mot blå linjen från Mötesplats Blå gången

Här en direkt nedgång till pendeltågen från blå linjens plattform på T-Centralen.

T-Centralen nedgång mot Stockholm City från Blå linjen

Vid Vasagatan har blå linjen haft en alldeles egen uppgång i bottenvåningen på det här huset. Den finns i gatuplanet vid T-symbolen till vänster i bild. Till höger en bit bort skymtar man Cityterminalen, där plattform för Arlanda Express finns i gatuplanet. Nu kan man komma ner där till pendeltågen i Stockholm City också.

Vasagatan entré vid Cityterminalen mot Blå linjen och Stockholm City

Och under Vasagatan finns då en biljetthall med separata spärrar för tunnelbanan och pendeltågen. Något till vänster om mitten skymtar rulltrapporna och trapporna ned från gatan, till vänster finns spärrarna till Blå linjen och till höger spärrar och rulltrappor ned mot Stockholm City. Just den här uppgången kallas södra uppgången eftersom den ligger längst i söder.

Vasagatan biljetthall mot Blå linjen och Stockholm City

De här rulltrapporna leder ner till pendeltågen.

Stockholm City Södra uppgången ner till Södra Mellanplanet

Man kommer inte direkt ner till någon av de båda pendeltågsplattformarna utan passerar först mellanplan, från vilka man får ta nya rulltrappor. Så här ser det ut sista biten ner till den ena plattformen.

Stockholm City sista rulltrapporna mot plattformen

Och väl nere vid plattformen möts vi av glasväggar mot spåren, med plattformsdörrar som motsvarar dörrarna på pendeltågen. Längst till vänster i bilden är det en lite ljusare markering i golvet, och vi ser också att glasväggen är lite indragen några centimeter där. Där är dörrarna som öppnas när pendeltåget kommit in och stannat.

Glasvägg med plattformsdörrar

Markeringarna i golvet syns tydligare på den här bilden. Med tiden kommer nog folk placera sig vid de här markeringarna i förväg, så de hinner först in i tåget med förhoppningen att hitta de bästa sittplatserna. Här står folk och väntar på att något pendeltåg ska komma in. 🙂

Stockholm City, i väntan på tåg

Ja, det var den ena glasväggen det. På Stockholm City är det två spår i varje riktning, med gemensam plattform, och nu kom det in ett tåg mot Sundbyberg längs den andra glasväggen. Att det inte går längre än till Sundbyberg beror på att det är spårarbeten och ersättningsbussar bortom Sundbyberg den här sommaren.

Stockholm City inkommet norrgående pendeltåg mot Sundbyberg

Bergpelarna på den västra plattformen för norrgående tåg har det här konstverket av Åsa Lindström, som heter Vardagens sal och är naturmotiv inbränt på klinker.

Stockholm City Vardagens sal av Åsa Lindström

Peter Swedberg har fått placera konst på flera ställen i Stockholm City. Det här konstverket sitter i norra änden av den västra plattformen för norrgående tåg.

Stockholm City konst av Peter Swedberg

Från plattformen för pendeltågen på Stockholm City, ser det ut så här när man ska åt andra hållet mot tunnelbanorna.

Uppgång till tunnelbanan från pendeltågsplattform vid Stockholm City

Och pendeltågen rullade i vanlig trafik från sin nya station Stockholm City. Enligt samma tidtabell som gällde innan linjeomläggningen. Men det pågår spårarbeten på andra håll i sommar. Det här tåget går därför bara till Sundbyberg. På texten som rullar på informationsskylten står att det gäller till 14/8 pga arbete på Mälarbanan mot Kungsängen/Bålsta och vidare mot Västerås. Den håller på att breddas i omgångar från 2 spår till 4 spår för att få plats för fler tåg och göra trafiken mindre störningskänslig. Vid Sundbyberg får man sedan byta till ersättningsbussar.

 

Pendeltåg mot Sundbyberg vid Stockholm City

På den gamla numera nedlagda pendeltågsstationen vid Stockholms Central, var det tomt och öde. Man hade varit snabb att plocka bort automatspärrarna också.

Stängda spärrar och bortplockade automatspärrar

 

Stockholm Odenplan

Även för station Stockholm Odenplan hämtar jag från Järnvägsplanen en skiss uppifrån över stationen, där man ser Citybanans plattform och tunnelbanans plattform på gröna linjen.

Stockholm Odenplan skiss uppifrån

På den här stationen finns alltså bara en plattform för pendeltågen. Men vi ser på skissen att det är inritat ytterligare en plattform i ljusare färg med beteckningen Möjlig etapp 2. Den plattformen behövs om man utökar pendeltågstrafiken väsentligt över den nivå som nu är planerad. Det sker en viss ökning år 2018, men det är om man vill köra ännu fler tåg som den plattformen kan behövas. Jag har också tagit en modell från Trafikverket och lagt till egna förklaringar och pilar.

Modell Station Stockholm Odenplan (moddad)

Huvudutgången på den här stationen är mot Odenplan och för byte mot tunnelbanans gröna linje. Flera rulltrappor på rad leder upp från plattformen.

Stockholm Odenplan många rulltrappor upp från plattformen

Och då kommer man till Södra mellanplanet, som är ganska stort och rymligt. Vi ser en informationskiosk till höger i bild. På väggen bortom informationskiosken och rulltrapporna, och också på den vänstra väggen, ser vi ett konstverk som heter Länk. Det är två stora glasmosaiker av Sunniva McAlinden med motiv av ornamentala länkar.

Stockholm Odenplan Södra Mellanplanet

Södra Mellanplanet delar sig sedan i rulltrappor mot tunnelbanan til vänster och upp mot Odenplans biljetthall till höger.

Stockholm Odenplan Södra Mellanplanet delar sig

Platsen där enstaka rulltrappor i en lång rad upp mot tunnelbanan finns, kallar man för Myntinkastet.

Stockholm Odenplan Myntinkastet

Det svarta som hänger på väggen beskrivs som kolteckningar i laminerat opakt glas. Konstnären Anders Kappel kallar verket för Itinerary. Det var ett så ovanligt ord så jag var tvungen att kolla upp vad det betyder. Enligt en definition jag fick fram så betyder det Resväg, och är ett namn som ges bland romarna till ett konto eller en karta över de viktigaste sträckorna genom imperiet och stationerna längs dem.

Stockholm Odenplan Itinerary

Orsaken till att rulltrapporna upp till tunnelbanan är uppställda på rad och inte finns bredvid varandra, är för att de ska få plats på den ganska smala tunnelbaneplattformen på Odenplan. Vi ser att de också är inglasade.

Tunnelbanestationen Odenplan med glasburar runt rulltrapporna upp från pendeltågsstationen

Uppe i biljetthallen vid Odenplan har man skojat till det lite. Man har skrivit Ingen längdgräns! och satt upp markeringar som ska påminna om vad man kan stöta på när man ska åka lite häftigare attraktioner på Gröna Lund. 😀

Odenplan biljetthallen, ingen längdgräns

Uppgång Odenplan har förresten en uppdelad biljetthall med spärrar för pendeltågen till vänster och till tunnelbanan till höger. Det vita snett upptill till vänster är underdelen av de sittplatser som finns på taket ovanför biljetthallen. 🙂

Odenplan uppdelad biljetthall uppgång Odenplan

Ja, faktiskt. Även om det inte syns så jättetydligt på den här bilden, så kan man ändå se några personer uppehålla sig där. 😉

Odenplan taket till biljetthallen med sittplatser

Förflyttar man sig mot den andra uppgången mot Vanadisvägen på Stockholm Odenplan, så var det upphängt rejält upplyst konst där. Konstnären David Svensson har berättat att de lysande linjerna visar hans son Isaks puls innan födseln sommaren 2012. Det är lite rolig information att känna till, tycker jag. 🙂

Stockholm Odenplan med upplyst konst

Även här finns ett mellanplan, som fått namnet Norra Mellanplanet, där vi kanske ser att nya rulltrappor väntar långt borta.

Stockholm Odenplan Norra Mellanplanet

När vi åkt även med de rulltrapporna som kommer vi upp till biljetthallen. Minsann, finns det ytterligare en rulltrappa och vanliga trappor sista biten upp mot gatan. 😉

Station Odenplan biljetthallen vid Vanadisvägen

Ja, så är vi slutligen uppe vid Vanadisvägen då. Denna trekantiga skapelse täcker nedgången. På den här gatan gick spårvagnslinje 7 från Djurgården en gång i tiden, och vände vid Vanadisplan, som är vid träden borta till höger i bild.

Stockholm Odenplan Vanadisvägen