Posts Tagged ‘-Stockholmiana’

Riksdagshuset

25 mars, 2017

Sveriges Riksdag håller till i Riksdagshuset, som finns på Helgeandsholmen i Stockholm. De har en egen webbplats också, som inte bara beskriver riksdagens arbete och våra folkvalda, utan också innehåller Sveriges lagar.

På Öppet hus kan man få inblick i hur det ser ut på insidan, och det fanns också riksdagsledamöter på plats för informera och svara på frågor.

Öppet hus i riksdagen 25 mars 2017 Program

Så här ser riksdagshuskomplexet ut söderifrån, från Gamla Stan sett. Den vänstra byggnaden uppfördes ursprungligen Riksbanken, som 1976 flyttade ut till ett nybyggt hus vid Brunkebergstorg. Den högra och större byggnaden byggdes för dåvarande tvåkammarriksdagen. Den hade införts 1867 och då ersatt den gamla ståndsriksdagen med adel, präster, borgare och bönder som då funnits i flera hundra år. År 1888 beslutade man om bygget och 1905 var de klara för inflyttning.

Riksdagshuset

Så här ser det ut på Riksgatan mellan de båda byggnaderna. Valvet tvärs över gatan längre bort i bilden har överst en gångbro mellan dem. Den vänstra byggnaden kallas numera västra riksdagshuset medan den högra kallas östra riksdagshuset. Till vänster är det köande som väntar på säkerhetskontrollen för att få komma in i riksdagshuset. Den är av den vanliga typen med väskor man får lämna ifrån sig i lådor på ett band och som scannas, medan man själv passerar igenom en portal som reagerar på metalliska föremål.

Riksgatan

Jag fick tips om att gå runt det högra huset istället, där det skulle vara en ingång med kortare kö. Och då kom jag in i västra och ursprungliga riksdagshusets entré. Så här ser trappan ut upp till de båda kamrarna.

Gamla trappan upp till riksdagens kamrar

I programmet finns en skiss över de båda kamrarna. Översta delen av skissen, som har lite svagare färg, visar den nuvarande riksdagskammaren, men den kommer vi till lite senare. 🙂

Riksdagshuset ritning

Klicka för större format

När man kommit uppför trappan, finns gamla förstakammarsalen alltså till höger. Ledamöterna där var en privilegierad elit som valdes indirekt genom landstingen och de största städerna. Överhuset kan man kanske kalla det, och det existerade ända fram till 1970 faktiskt, då tvåkammarsystemet avskaffades och vi fick en enkammarriksdag.

The former First Chamber

Och så här ser det ut inne i själva förstakammarsalen.

Förstakammarsalen

Så här såg voteringsknapparna och mikrofonerna ut på bänkplatserna för ledamöterna. De användes alltså fram till 1970.

Bänkplats

Går vi ut ur förstakammarsalen och blickar ut över trapphuset så ser vi mitt i bilden ingången till andrakammarsalen på andra sidan. Till vänster alltså när man kommer uppför den stora trappan.

Trapphuset mellan gamla förstakammarsalen och andrakammarsalen

Så här ser andrakammarsalen ut. Ledamöterna till andra kammaren utsågs genom allmänna val. Men den lika rösträtten var inte fullt genomförd förrän 1921.

Andrakammarsalen

Det finns även mindre rum vid sidan om. Så här ser ett utskottsrum ut, där ett av de 15 utskotten sitter. I varje utskott sitter 17 ledamöter, som speglar mandatfördelningen i riksdagen.

Utskottsrum

På 1960-talet bestämde man sig för att avskaffa tvåkammarriksdagen och istället ha en enkammarriksdag som i sin helhet utsågs genom direkta val. Vid sitt avskaffande hade första kammaren 151 ledamöter och andra kammaren 233 ledamöter, vilket sammanlagt blev 384 ledamöter. Det var ju riksdagen själv som beslutade om detta, och för att få igenom förslaget kunde man ju inte minska antalet ledamöter alltför mycket, eftersom många riksdagsledamöter då hade blivit arbetslösa. Man lyckades i alla fall få ner antalet till 350 ledamöter, vilket ändå är ett förhållandevis stort antal jämfört med vårt lands storlek och andra länders parlament.

Så många ledamöter fick inte plats i någon av de befintliga kammarsalarna, så därför flyttades riksdagen under åren 1971-1983 till Kulturhuset i Stockholm. Plenisalen blev senare teatersalong för Stockholms Stadsteater.Jag har tidigare skrivit om Kulturhuset här. Jag visar igen en bild på Kulturhuset.

Kulturhusets fasad

Redan 1973 råkade man ut för det besvärliga läget att båda blocken fick lika många mandat, 175 mot 175. I många omröstningar blev det lika röstetal och då fick lotten avgöra. Man fick dras med denna jämviktsriksdag till 1976. För att inte samma jämviktsläge ska inträda igen, så minskade man därför antalet ledamöter till nuvarande 349.

Det var inte förrän 1975 som man utrett klart hur man skulle ordna den permanenta lösningen för riksdagen, och man fattade det definitiva beslutet att flytta tillbaka till Helgeandsholmen. Man bestämde sig för att bygga om det tidigare riksbankshuset och lägga på ytterligare en våning med en kammare tillräckligt stor för att alla 349 ledamöterna skulle få plats. Vi skymtade den inledningsvis då jag visade en bild på nya och gamla riksdagshuset sida vid sida. Men så här ser den inglasade påbyggnaden ut västerifrån, med plenisalen överst i gamla Riksbankshuset.

Nuvarande riksdagshuset

Raskt förflyttar vi oss upp i det där ”glashuset” och tar en bild ut genom ett av de där fönstren i motsatt riktning istället. Lite till vänster i bilden ser vi Stadshuset, där de folkvalda i Stockholms stad sammanträder. 🙂

Utsikt från Riksdagshuset, mot väster

Vänder vi oss om 180º kan vi gå ut till åskådarläktaren i riksdagens plenisal. Där har vi också en sorts utsikt. 😉

Utsikt från åskådarläktaren

Det är uppenbart att det händer grejer där nere. Jag går ner och fram till talmanpodiet. Där står bland alla ungdomar riksdagsveteranen Barbro Westerholm (L) och riksdagens talman Urban Ahlin (S) (med handen tryggt på ryggstödet till sin stol) och förbereder sig för en liten frågestund som är en programpunkt för dagen.

Talmanspodiet

Det kan kanske vara lite roligt att se den apparatur som talmannen har framför sig. Den klocka vi ser till vänster i bild räknar ner tiden till noll för varje talare. Det är ingen som talar när bilden tas, utan det är nog någon som har lekt lite med knapparna. 😀

Talmannens apparatur

Och så här ser det ut från talmannens plats om man blickar ut i plenisalen. Upptill ser man de stora glasfönstren jag nämnde tidigare, och strax nedanför mitten i bilden skymtar man den talarstol som man brukar se i tv-sända debatter från riksdagen.

Från talmannens plats

Det drog alltså ihop sig till en liten frågestund. Och för att inte för många skulle trängas i plenisalen, så släppte man bara in så många att alla fick varsin sittplats på någon av riksdagsledamöternas platser. De som kom lite senare fick istället bege sig upp till riksdagens åhörarläktare som jag visade tidigare. Det råkade bli så att jag fick sitta på riksdagsplats nr 344, som tillhör Stig Henriksson (V).

Riksdagsplats 344

Jämför vi med bilden från bänkplatsen i förstakammarsalen ovan, så ser vi att det var inte så många knappar här. Så här ser det ut när riksdagsman Stig Henriksson blickar ut över sina riksdagskolleger. Bilden är tagen när den lilla frågestunden har börjat. 🙂

Riksdagens plenisal

Jag kom alltså att sitta långt bakåt, så det kan vara lite svårt att se detaljerna. På väggen bakom kan vi kanske skymta de två U-formade voteringstavlorna, som visar med lampor i olika färger hur riksdagsledamöterna röstat. Vi kan kanske också se att det sitter två kameror på väggen, som används för tv-sändningar. Under kamerorna sitter två skyltar som räknar ner tiden för de som talar. Även under den här frågestunden så var de delvis påkopplade, dock inte hela tiden av någon för mig okänd anledning. Det var gjort så att framför talmannen Urban Ahlin så satt det en representant för vart och ett av de 8 riksdagspartierna.

Den som ville ställa en fråga fick göra det i en mikrofon som bars omkring, och frågan fick ta högst en minut. Frågan skulle ställas till en av riksdagsledamöterna som då hade en minut att svara. Sedan var det dags för en ny fråga. Om någon höll på för länge så klubbade Urban Ahlin av vederbörande. Om det var något av partierna som fick för få frågor, så styrde Urban Ahlin om så att nästa fråga skulle ställas till ett specifikt parti. Lite drygt en timme varade frågestunden. Det var trevligt att se att så många ungdomar och människor med invandrarbakgrund tagit sig dit och ställde intressanta frågor. Riksdagsledamöterna gav också tydliga och bra svar, och gled inte undan och började prata om något annat, som man tyvärr alltför ofta får se i tv-debatter. Den som ville kunde också prata direkt med representanter för de olika partierna, som fanns här och där på olika ställen i byggnaden. 🙂

Naturhistoriska riksmuseet

12 november, 2016

Naturhistoriska riksmuseet har gamla anor. På 1700-talet började Vetenskapsakademien samla föremål från naturen. Carl von Linné hade uppdraget att ordna och katalogisera samlingarna. 1778 inköptes en fastighet i Gamla Stan och 1786 infördes bestämmelser om hur samlingarna skulle visas för allmänheten. Med det kan man säga att Sverige fick sitt första offentliga museum.

1828 blev samlingarna så stora så man flyttade till nya lokaler vid Adolf Fredriks kyrka. Men samlingarna fortsatte byggas upp, och 1901 hade man hittat en ny plats ute vid Frescati. Där började man uppföra den nuvarande rejäla byggnaden, som kom att invigas 13 november 1916. Så nu blev det dags att fira 100-årsjubileum! 🙂

Museet ligger nära E18 mot Norrtälje. Närmaste tunnelbanestation är Universitetet. Det finns faktiskt en tunnelbaneuppgång i riktning mot museet förberedd. Men den har inte tagits i bruk, eftersom den skulle få för få passerande. Så nu får den tjäna som nödutgång. Så här ser den ut från plattformen, till höger i bilden.

Tunnelbanestation Universitetet, stängd uppgång mot Naturhistoriska riksmuseet

Man får istället bege sig till den enda uppgången i södra ändan av stationen. I biljetthallen finns tydliga skyltar hur man ska gå för att komma till Naturhistoriska riksmuseet. 🙂

Tunnelbanestation Universitetet, skyltar i biljetthallen

Efter några hundra meters promenad så sträcker södra flygeln av den magnifika byggnaden ut sig. Som syns på bilden så var det en strålande vinterdag, med blå himmel och snö på marken. 🙂

Naturhistoriska riksmuseet, södra flygeln

Huvudentrén är inte mindre pampig den. Så här ser den ut. Till vänster i bild ser vi den norra flygeln.

Naturhistoriska riksmuseet, huvudentré

Fira med oss! står det på en stor skylt till höger ovanför porten.

Fira med oss!

Jag tittar närmare på den blåvita skylten precis till vänster om porten. Och där ser man en skiss i helikopterperspektiv över hur museet ser ut. Lägg märke till den fina loggan museet har. Uppe till vänster på skylten ser vi initialerna nrm (Nordiska RiksMuseet), som fiffigt formats av något som liknar blad. 🙂

nrm, öppettider

Passar på att nämna att museets hemsida också har bokstäverna nrm (www.nrm.se).

I entrén möts man av färgglada ballonger.

Riksmuséet, entré

Här finns också dagens program uppsatt.

Program

Det är bara en mindre del av byggnaden som är museum. Samlingarna omfattar flera miljoner djur, växter, mineraler och fossil. Dessutom bedrivs en omfattande forskning som kartlägger olika arter, undersöker marken och tar reda på hur vi människor påverkar naturen. Här är i alla fall en skylt som visar var de olika utställningarna finns, så man ska kunna orientera sig rätt.

Riksmuseets utställningar

Med anlednings av firandet så fanns det ju lite extra aktivitet i huset. Här är något som kallades forskarfnatt, där man ska få prata med några av museets forskare och experter.

Forskarfnatt!

För de yngre barnen var ansiktsmålning en populär aktivitet. 🙂

Ansiktsmålning

En gång i tiden bestod museet av salar med uppstoppade djur, bevarade växter och andra naturföremål uppradade i många montrar. Så är det inte riktigt längre, utan man försöker göra avdelningarna mer intressanta. Där man dels berättar en historia och dels gör det lite spännande att gå runt. Det var ganska mörkt i många salar och lite svårt att ta bra bilder. Här är i alla fall en bild från utställningen Natur i Sverige.

Utställningen Natur i Sverige

Fossil och evolution heter en annan avdelning, där man kan se skelett från dinosaurier.

Fossil och evolution

Den här raringen ska man väl vara glad att den tillhör en tid för mycket länge sedan. 😉

Dinosaurie

Dinosauriernas idag levande närmaste släkting är fåglarna, som utvecklades från små fjäderklädda dinosaurier. Här ser vi några utställda fågelarter.

Fåglar

Djuret människan, hette en avdelning som visade hur människan är uppbyggd. Här en bild därifrån.

Utställning Djuret människan

Som jag visade i början, så fanns det olika programpunkter under dagen. En av dessa kallades Jubileumsceremoni – Tal och trumpeter. Och det var precis vad det blev också. För att symbolisera 100-årsfirandet av museibyggnaden, så var en del utklädda i gammeldags kläder, av ungefär den typ som jag förmodar bars för hundra år sedan. 🙂

Tidstypiska dräkter

Så till själva ceremonin. Det var lite svåra ljusförhållanden, men det är museichefen som står framme vid räcket med en arm i luften medan han leder ett fyrfaldigt leve för det hundraåriga museet. Bakom honom blåser en liten mässingsorkester en fanfar.

Jubilemusceremoni - Tal och trumpeter

Avslutningsvis ska jag visa en bild på orkestern också. 🙂

Mässingsorkester

Skansen

4 september, 2016

Det var några år sedan jag var på Skansen. Så idag tyckte jag det var dags, när Coop bjöd på inträde om man hade med sig sitt Med-Mera-kort. Just i år så firar Skansen 125 år och Konsumentföreningen Stockholm firar 100 år, så det var ju något som gärna framhölls också. 🙂

Ett trevligt sätt att åka till Skansen är att ta Djurgårdsfärjan. Vädret var strålande, med en klarblå himmel. Ett lämmeltåg med människor promenerade från Slussens tunnelbanestation ner till Skeppsbron för att åka med färjan till Djurgården och Skansen.

Djurgårdsfärjan vid Skeppsbron

Färjorna gick i tät trafik var 10:e minut. Ändå blev det trångt ombord när alla skulle med. 🙂

Djurgårdsfärjan ombord

Vi passerade söder om Kastellholmen, som är den trädbevuxna holmen i vänstra delen av nedanstående bild. Något till höger om mitten syns en märklig farkost som kom flytande och såg ut som en ombyggd buss på vatten. Det är för svårt att se på bilden, men Ocean Bus stod det på sidan. Den såg inte så sjövärdig ut, men man får anta att den bara är ute i fint väder. Längst till höger i bild skymtar vi Gröna Lund.

Ocean Bus

Efter att ha klivit av färjan så är det några hundra meters promenad fram till Skansens huvudentré.

Skansens huvudentré

Det var ingen tvekan om vad det vad programmet var denna dag. 🙂

Skylt om Familjedag på Skansen

Förutom strömmen av besökare med Med-Mera-kort, så var det förstås den sedvanliga tillströmningen av turister. Skansen är en av de ritkigt stora turistattraktionerna i Stockholm.

Innanför entrén möts man av en miniatyrmodell av Skansen. Där kan man få en liten överblick över vad som finns att se. 🙂

Modell av Skansen

Lättare att orientera sig, blir det om man tittar på Skansenkartan, som här syns i en bakifrån upplyst skylt. 🙂

Skansenkartan

När man börjar gå, kommer man till den majestätiska trappan för att börja ta sig uppför det stora berg som Skansen är uppbyggt på. Skansen skapades 1891 av Artur Hazelius som ett friluftsmuseum med djurpark. Olika sorts byggnader och djur från hela Sverige skulle samlas i det här museet. Det var under en nationalromantisk period i Sverige, så tanken var säkert att trappan skulle ingjuta respekt för vad man beträdde.

Trappan innanför huvudentrén

Efter trappan kan man sedan ta åt höger och gå gångstigar uppför berget.

Gångstigar uppåt

Eller också kan man ta en rulltrappa uppför berget. Redan 1938 kunde man ta den här rulltrappan uppför berget, och det var en av de första rulltrapporna i Stockholm, Ingången till rulltrapporna syns lite till höger om mitten i bilden. Observera den jonglerande mannen till vänster, med käglorna i luften. 🙂

Rulltrppor uppför berget bakom jonglerande man

De gamla rulltrapporna med trästeg har förstås bytts ut, och numera ser det ut så här.

Rulltrapporna Skansen

När man åkt upp med rulltrapporna bjuds man på en vidunderlig utsikt söderut från Skansen. Den stora rödgula byggnaden nedanför berget till höger är anrika Cirkus, som tillkom samtidigt med Skansen. Där har man både uppträdanden, konserter och tv-inspelningar. Strax bakom skymtar vi Fritt Fall och den höga slänggungan Eclipse på Gröna Lund. Vid Stadsgården på Södermalm ligger en vit Finlandsfärja. Och kanske kan man skymta överdelen av Globen till vänster i bilden. 😉

Utsikt söderut från Skansen

Häruppe ligger det som kallas Stadskvarteren, som vill visa hur stadsbebyggelsen såg ut förr i tiden. Man har också olika aktiviteter som visar hur det kunde gå till. Här är kö till något som ser ut som ett bageri.

Stadskvarteren

Här är en Konsumbutik med en gammal bensinpump utanför, mitt i bild.

Konsumbutik med gammal bensinpump

Förutom att ta rulltrappan eller gå gångvägar uppför berget, så kan man ta en mer lustig väg. Nämligen åka med den gamla bergbanan från 1897. Den är knappt 200 m lång, har 2 vagnar som tar ungefär 45 passagerare, och färden tar knappt 3 minuter.

Bergbanan Skansen

På norra delen av Skansen finns ett litet skogsparti som inte är så exploaterat. Ej heller så många rör sig här. Jag tog den här lilla idylliska bilden. 🙂

Skogsparti norra delen av Skansen

Även härifrån kan man titta på utsikten om man vill. Denna gång mot norr. Vi ser det stora Radiohuset mitt i bild. Och där bakom skymtar en mörkbrun bevarad gasklocka från det nedlagda Värtagasverket.

Utsikt norrut från Skansen

Strax intill finns något som kallas Samevistet. Ska man ha med byggnader från hela Sverige så måste man ju ha med den här typen av hus också. 😉

Samevistet

Här har man lite pedagogiskt lagt ihop både byggnader och typiska djur för miljön. Djuren vid fäboden, läser man på skylten. Och så ser vi både fä och fäbodar. Just det, för fä är ett mer ålderdomligt ord för boskap. 🙂

Djuren vid fäboden

Dags att titta på lite björn! Vi befinner oss vid Björnberget. Numera har björnarna fått större utrymme att röra sig på. Som jag minns det, var det här vargarna fanns tidigare. Man har ju förändrat lite, så en del djur finns inte längre kvar på Skansen. 🙂

Björnberget

Inte bara vilda djur utan även husdjur finns representerade. Här en häst vid stallet. Tornet i bakgrunden är Bredblick.

Häst vid stallet och Bredablick i bakgrunden

Så till den klassiska Bilbanan. Här har jag minnen från själv när jag körde bil när jag var liten. Jag tycker att de tre bilarna i mitten håller lite för korta avstånd mellan varandra. Men de kanske släpptes iväg för tätt inpå varandra vid starten. 😀

Bilbanan

Lill-Skansen är en avdelning för de allra yngsta, som tillkom 1955. Det var en utomhusanläggning med kaniner och andra husdjur i små hägn. Genom insamlingar och medel utifrån fick man tillräckliga medel för att bygga ett nytt Lill-Skansen som öppnade 2012. Så här ser det fina huset ut som numera inrymmer Lill-Skansen.

Lill-Skansens hus

Och så här fint ser det ut inuti Lill-Skansens hus.

Inuti Lill-Skansen

Så här ser det ut i hönshuset.

Tamhöns

Strax intill uppträdde Lill-Skansen Teatern för barnen.

 

Lill-Skansen Teatern

En del av Lill-Skansens djur har utomhushägn också. Här är smågrisar som går runt och bökar på marken. De håller sig i skuggan så man får titta lite extra noga för att se dem. 🙂

Lill-Skansens grisar

Man kan åka runt med Skansen-Tåget också om man vill. 🙂

Skansentåget

Marknadsgatan bort mot Bollnästorget är den centrala platsen där det är tänkt att man införskaffa den mat och dryck man behöver, och samtidigt passa på att inköpa lite souvenirer. 😉

Marknadsgatan mot Bollnästorget

Framme vid Bollnästorget hade dagens sponsor Coop ställt upp partytält med sina produkter. Marknadsföringen fokuserade på ekologiska Änglamarksprodukter.

Coop vid Bollnästorget

Där fanns olika aktiviteter också. T ex kunde man bygga ett så högt torn som möjligt med mjölkförpackningar.

Tornbygge med mjölkförpackningar

Eller så fanns det cirkusskola vid Bollnästorgets dansbana.

Cirkusskola

Sydsvenska gårdar finns på ett eget litet område på Skansen. Här en bild på Skånegården. Ett korsvirkeshus med sitt typiska halmtak. En ko  av Svensk Låglandsboskap, som man ofta ser i Skåne, betar fridfullt framför.

Skånegården

Det här var väl något sorts ideal i skånska trädgårdar. Murgröna växer upp längs husväggen, och gångarna kantas av låga och trimmade buxboom-häckar.

Skåneträdgård

Den här roliga labyrinten tyckte jag själv det var roligt att springa i som barn. Jag kunde inte begripa hur man kunde springa runt och först komma till mitten, för att sedan om man sprang i samma riktning några varv till så var man snart ute ur labyrinten. 🙂

Labyrinten

Sakta men säkert har jag närmat mig det som väl var höjdpunkten för den här dagen. Över taket på Restaurang Solliden skymtar jag något som pågår på Sollidenscenen.

Skymtar vid Solliden

Jo, men visst, det är ju  Panetoz som uppträder och sjunger ”Håll om mig hårt”. Med en melodi som verkligen fastnar. Händerna glatt upp i luften. 😀

Panetoz

Ja, det var ju flera artister som uppträdde. Som vi kanske kommer ihåg från skylten som stod vid ingången. Konferenciern Mark Levengood hade dagen till ära iklätt sig en skräddarsydd rosa kostym. En dag som denna, när det var ”gröna Coop” som stod för kulorna, hade det kanske passat bättre med en illgrön kostym istället. 🙂

Mark Levengood

Har man tagit sig upp på det där bergen som huvuddelen av Skansenanläggningarna ligger på, så får man ta sig ner igen. Jag går backarna ner och passerar Galejans tivoli och dansbana (i bakgrunden). Jodå, det finns en liten tivoli-avdelning även på Skansen. 😉

Galejans Tivoli och Dansbana

Fortsätter man lite till, fanns förr ett område med mer exotiska djur. Här fanns både elefanter, pingviner och ett legendariskt apberg. Numera ser apberget ut så här. En ganska övergiven anläggning alltså.

Övergivet apberg

Men det fanns i alla fall något sorts fågelhus där fåglar flög omkring både framför och bakom en glasvägg.

Fågelhus

Skansen-Akvariet startade 1978 och drivs i egen regi av Jonas Wahlström. Förutom fiskar och djur som exempelvis ormar och krokodiler, finns även små apor.

Skansen-Akvariet

Jag var inte inne där denna gång. Men jag försökte ta en bild på ett djur som jag uppfattade som en liten apa, som fanns i en liten inhägnad utanför huset. Jag försökte markera med en pil på bilden var den finns.

Litet djur vid Skansen-Akvariet

Och därmed var det här Skansenbesöket över. Jag beslutade åka med spårvagnen därifrån mot Norrmalmstorg. Här stannar den vid hållplatsen utanför Skansen.

Spårvagn vid hållplats Skansen

Peter

kartor.stockholm.se

19 augusti, 2016

Fick tips om att Stockholms stad har egna kartor på sin hemsida. Adressen dit är kartor.stockholm.se och här är ett exempel därifrån på hur det kan se ut vid Centralen. 🙂

Karta Stockholm vid Centralen

Peter

Globen

18 mars, 2016

Det finns en sfärisk byggnad i Stockholm, som är relativt väl känd över världen. Den kallas Globen. 🙂

Globen

Jag vet inte vad man kan likna den som. Den heter ju Globen och då får man väl tro att det är självaste Jordgloben, alltså den som vi också kallar Jorden, Världen, Tellus, Terra etc, som är förebild. 😉

Den är väl mest känd som kalaskula, där man gärna håller till med festliga arrangemang. Oftast inom sport och musik. Många ishockeymatcher har ägt rum här, men också hästtävlingar, motocross och andra sporter med gärna lite showinslag. Och många stora artister har uppträtt i arenan. Själv har jag väl sett ishockey och tennis här, och när det gäller musik kan jag väl från lite olika genrer nämna Paul McCartney, Peter Gabriel och Rolling Stones. Nu i vår kommer Eurovision Song Contest sändas ut över Europa härifrån. 🙂

Eurovision Song Contest 2016

Men idag var det ett annat celebert besök i Globen. På en datormässa som IT-företaget Dustin anordnade. Och celebriteten var självaste ex-statsministern Fredrik Reinfeldt. 🙂

Ämnet för hans föreläsning var: Hur möter vi en värld i förändring? Det är ju den globen vi lever på och vandrar runt på. Så då blev alltså så att Fredrik Reinfeldt talade om Globen i Globen. 😀

Fredrik Reinfeldt pratar om globen i Globen

Den knähukande mannen i förgrunden bar omkring på en stor kamera som det stod TV4 på. Och han ville väl få bästa möjliga vinkeln. Nästan samma vinkel som jag faktiskt. 😉

Som expolitiker numera, kunde Fredrik Reinfeldt ta ut svängarna och åsikterna mera än vad han kunde göra som partiledare för moderaterna. Det var en avspänd och rolig Fredrik Reinfeldt som framträdde.

Avspänd Fredrik Reinfeldt

Fredrik Reinfeldt talade länge och väl. Jag tyckte det var så intressant, så jag listar en del av vad han framförde:

  • Världens befolkning förväntas öka starkt de närmaste årtiondena, uppemot 12 miljarder
  • Urbanisering, d v s att människor lämnar sin hembygd och flyttar in i städerna, är en stark trend över hela världen
  • Över hela världen är det kvinnorna som flyttar först och söker förändring, sedan kommer männen efter
  • Sverige har en större befolkningsökning än de flesta andra länder i Europa, genom den stora invandringen
  • Efter London är Stockholm den stad i Europa med störst andel utlandsfödda
  • Människor på flykt vill bo i länder där de tror de kan få komma in i samhällslivet, inte i länder där det är stort motstånd mot invandring
  • Man måste få tillåtas bygga bostäder där folk vill bo och arbeta, man kan inte hänvisa människor att bo någon annanstans
  • Olika planprocesser, byggregler och människor som inte vill ha nya grannar i sin närhet (NIMBY *) fördröjer byggandet
  • Andelen riktigt fattiga i världen har minskat kraftigt de senaste årtiondena
  • Han redogjorde också för bakgrunden till de nuvarande stora konflikterna i Syrien och näraliggande länder

*) NIMBY = Not In My Back Yard (inte på min bakgård)

Många av ståndpunkterna sammanfaller med sådant som jag tidigare hört Hans Rosling framföra. Efteråt var det lite mingel och självklart skulle det tas Selfies. 😉

Selfie med Fredrik Reinfeldt

Även om jag lyfte fram det här föredraget av Fredrik Reinfeldt, så var ju detta bara en enda liten programpunkt som hölls i en liten sidolokal till en mässa som kallades Dustin Expo 2016. Och alltså var arrangerade av datorförsäljningsföretaget Dustin. I den stora mässlokalen inuti själva Globen så hade de flesta stora datorföretagen brett ut sig med sina produkter. Och gärna med lite mässerbjudanden av olika slag. Men några revolutionerande nyheter var det inte, utan mest ytterligare förfining av deras produkter. Så jag fördjupade mig inte så mycket i det.

Dustin Expo

Den stora vita fyrkanten uppe till höger är storbildsskärmen som kallas jumbotronen, som varit omskriven i samband med Globen. Den är numera utbytt och ännu större än den tidigare.

Jag kastade en blick upp mot Globens läktare istället. En del av dem är verkligen placerade högt upp. Totalt ryms knappt 14000 åskådare. Något fler om man även har platser på själva golvet i arenan.

Läktarna i Globen

Innertaket högst upp i Globen ser ut så här.

Innertaket högst upp i Globen

Vi backar ut ur arenan, och så här ser den ut närmast utanför. Vi kan nog se att den har ett sponsrat namn, Ericsson Globe.

Ericsson Globe

Globen invigdes 19 februari 1989. Och lite senare samma vår spelades ishockey-VM i arenan. Tyvärr blev det då ingen medalj för Sverige som kom på fjärde plats, efter dåvarande Sovjetunionen som tog guld, Kanada som tog silver och dåvarande Tjeckoslovakien som tog brons. Desto bättre gick det i Globen ishockey-VM 2013, där det blev guld i finalen mot Schweiz (som alltså tog silver). Det var dessutom första gången på 27 år som en arrangörsnation tog hem ishockey-VM. Brons den gången tog USA i en bronsmatch mot Finland.

Men det har spelats flera ishockey-VM i området. Precis intill Globen ligger Hovet (tidigare Johanneshovs Isstadion), som invigdes 1955 och fick tak 1962. Här ser vi arenorna sida vid sida, Globen till vänster och Hovet till höger.

Globen och Hovet

Hovet är fortfarande en aktiv arena, med t ex både ishockey och konserter. Där ryms 9000 personer och används då man inte räknar med ett fullsatt Globen och vill ha en lite intimare atmosfär.

Hovet

Ytterligare en stor arena har funnits i området. Söderstation för fotboll sommartid och bandy vintertid. Som blev klar 1966, men nedlades 2013. Ersattes då av nybyggda Tele2 Arena, som jag skrev om här. Där Söderstadion låg är det nu bara en stor grusplan. Där ska nu byggas hus istället i finfint läge.

Grusplan där Söderstadion låg

Peter

 

Statliga museer med fritt inträde

5 februari, 2016

Under januari 2016 infördes successivt fri éntre på statliga museer, så att det skulle vara helt genomfört överallt 1 februari 2016. Det var det tidigare mellan åren 2005 och 2007, och nu återkom det. För vissa specialutställningar man arrangerar, kan det dock bli tillåtet att ta ut entréavgift för vuxna.

På sidan med regeringens proposition ser man följande uppräkning.

Fri éntre vid statliga museer

Jag gör en liten undersökning, vilka av de där museerna som finns i Stockholmsområdet. I bokstavsordning är de följande, där jag också skriver adress, hur de själva presenterar sig med kursiv stil och en länk till deras hemsida. 🙂

Armémuseum: Riddargatan 13 på Östermalm. Armémuseum skildrar Sveriges historia från 1500-talet till nutid med fokus på hur människor har påverkats av krig och konflikter. (länk)

Etnografiska museet: Djurgårdsbrunnsvägen 34, i museiområdet på Norra Djurgården. Etnografiska museet är en plats för alla som är intresserade av världen! Ta med hela familjen på en annorlunda utflykt och upplev konst, kultur och mat i en spännande och inspirerande miljö. (länk)

Hallwyllska museet: Hamngatan 4, nära Nybroviken. Museet skapades av Wilhelmina och Walther von Hallwyl som samlade dyrbara antikviteter och konstverk, men också alla vanliga vardagssaker som köpts till huset och som Wilhelmina trodde att framtidens människor skulle kunna vara intresserade av. Här levde de tills de dog och huset blev museum. (länk)

Historiska museet: Narvavägen 13-17 på Östermalm. I våra utställningar visar vi inte bara tusentals föremål, vi berättar också tusentals spännande historier! Från forntid till nutid. (länk)

Kungliga myntkabinettet: Slottsbacken 6, vid Kungliga slottet. Vi visar vad man betalade med innan det fanns pengar och hur mynt och sedlar sett ut i olika tider och olika länder. På museet finns också polletter, aktiebrev, bankmaterial, plånböcker, sparbössor och mycket som hör till den ekonomiska historien. (länk)

Livrustkammaren: Slottsbacken 3, vid Kungliga slottet. Vi ser drottningars skimrande klänningar och undrar vad de tänkte och kände bakom fasaden av siden och sammet. Vi ser dramatiska minnen efter kungar som blivit hjältar redan i livet och ett med slagfält och årtal. (länk)

Medelhavsmuseet: Fredsgatan 2, i Stockholms city. Medelhavsmuseet är ett litet stycke av Medelhavsområdet. Upplev Antikens kulturer mitt i Stockholms city. (länk)

Moderna museet i Stockholm: Skeppsholmen. Moderna Museet har en av världens främsta samlingar med konst från ca 1900 till idag. Den fotografiska delen omfattar även tiden från ca 1840. (länk)

Nationalmuseum: Finns normalt på Södra Blasieholmshamnen 2, men är i skrivande stund stängt för flerårig renovering, och samlingarna visas på flera andra ställen. I museets samlingar finns äldre måleri, skulptur, teckningar och grafik, konsthantverk samt form och design fram till idag. (länk)

Naturhistoriska riksmuseet: Frescativägen 40 vid Universitetet. Samlingarna ska spegla naturen i vår omvärld och hållas vetenskapligt aktuella, vi ska förbättra förutsättningar för att de ska kunna bevaras för framtiden och på olika sätt ge forskare och allmänhet tillgång till dem. (länk)

Sjöhistoriska museet: Djurgårdsbrunnsvägen 4, i museiområdet på Norra Djurgården. Sjöhistoriska museet samlar in och bygger upp kunskap om kulturmiljöer vid vatten, till exempel hamnar, varv, fyrar och fartyg. (länk)

Skoklosters slott: Skokloster, några mil norr om Bålsta. Här kan du uppleva miljöerna så som det såg ut för över 350 år sedan då slottet byggdes. År 1701 bestämdes att slottssamlingen inte fick skingras. Tack vare det är det mesta bevarat. (länk)

Statens centrum för arkitektur och design (Arkitektur- och designcentrum ArkDes, tidigare Arkitekturmuseet): Exercisplan 4, Skeppsholmen. ArkDes ska öka kunskapen och intresset för arkitektur och design och dess betydelse för människor och samhälle. (länk)

Östasiatiska museet: Tyghusplan, Skeppsholmen. Här visas samlingar från Kina, Japan, Korea, Indien och Sydasien. (länk)

Det finns förvisso många fler museer i Stockholmsområdet, som drivs av olika företag och organisationer. Jag kommer att återkomma till både ovan nämnda och andra museer i Stockholmstrakten så småningom. 🙂

Peter

 

Hellasgården

23 januari, 2016

Hellasgården är en friluftsgård vid Källtorpssjön i Nacka. Den Södermalmsbaserade Sim- och Idrottsklubben Hellas förlade en del träning där, och 1914 byggde de en enkel stuga på platsen. Stockholms stad ägde marken och så småningom beslutades att stycka av en tomt åt föreningen, De byggde då en storstuga som blev klar 1945.

Det är fortfarande föreningen som driver anläggningen, som är öppen året runt. Det finns löpspår och skidspår och på vintern brukar en populär skridskobana plogas upp på Källtorpssjön, där isen brukar lägga sig snabbt på vintern. Många vill åka på den en fin vinterdag som denna, med bara några få minusgrader och perfekt gliiid på skridskor. Och eftersom det finns bra med snö just nu, kan man glida iväg på skidor också förstås. 🙂

Det finns förstås parkeringsplatser, men många åker kollektivt dit, och så här såg det ut vid Slussen idag, där buss 401 snabbt blev fullpackad med alla friluftsentusiaster.

Slussen buss 401 en fin vinterdag

Busshållplatsen man åker till heter klokt nog just Hellasgården. Och där töms nästan den fullsatta bussen en dag som denna. För att sedan fortsätta till ändhållplatsen Älta, som det står på destinationsskylten. 😉

Busshållplats Hellasgården

Det är bara en kort sträcka att promenera från busshållplatsen. Vid gångvägen finns en stor informationsskylt som hälsar välkommen till Hellasgården i Nackareservatet.

Välkommen till Hellasgården i Nackareservatet

Strax intill ser vi en vägvisare av trä, som ser ganska nyuppförd ut. Det verkar som att det återstår att fylla i bokstäverna med färg. Med lite möda kan man läsa följande aktiviteter på den: Sjökafet/reception, Bastu/gym, Fotbollsgolf & bangolf, WC, Konferenslokaler, Utegym, Volleyboll… och sedan kan jag inte läsa de andra bokstäverna. Men det ger väl ändå ett tillräckligt bra hum om vad man kan ägna sig åt här. 😀

Vägvisare av trä

Fortsätter man mot Källtorpssjön passerar man den tidigare nämnda Storstugan i bakgrunden.

Storstugan vid Hellasgården

Vid Storstugan finns en rejäl servering för den som är sugen. När jag var liten åkte jag till Hellasgården både med skolan och på fritiden, och jag kommer ihåg att man satt där ibland och drack varm choklad. 🙂

Storstugan med servering

Här står skidor och skidåkare vid en annan informationstavla. Står man och funderar över vilket skidspår man ska välja kanske? 😉

Skidor och skidåkare vid informationstavla

Ja, har man nu inga egna skidor att åka med, så kan man ställa sig i kön till en skiduthyrningsstuga. Det var det en del som gjorde. 🙂

Skiduthyrningsstuga

Och vill man hellre åka skridskor, så kan man ställa sig i kön till skridskouthyrningsstugan istället. Det var det ännu fler som gjorde. 😉

Skridskouthyrningsstugan

Och för den som vill och känner för det, så finns det möjlighet att grilla korv själv. Här finns både grillor och grillar alltså, för den som behöver! 😀

Korvgrillning

Vid bryggan nere vid Källtorpssjön är platsen för många att ta på sig och ta av sig sina, just det, grillor. 🙂

Bryggan vid Källtorpssjön

Och så här ser det ut när man blickar ut över isen. Sjön är lagom stor för att ploga upp en rundbana för skridskor på. Ca en halv kvadratkilometer till ytan och drygt sju meter på det djupaste stället.

Källtorpssjön med Nackamasterna i bakgrunden

Jag passar på att nämna att de två masterna som syns i bakgrunden är Nackamasterna, som är 299 m höga och alltså nästan dubbelt så höga som Kaknästornet (som är 155 m). De sänder ut radio och tv över Stockholmsområdet. Jag försöker göra ett utsnitt där masterna syns lite större på bild.

Nackamasterna bakom Källtorpssjön

Den ena masten byggdes 1965 och den andra 1984. De ersatte två tidigare master som togs i bruk 1956 för mellanvågsradio. De var lite lägre, och 193 m höga. I toppen på den ena av de gamla masterna satt en VHF-sändare för tv, som var den första tv-sändaren i Sverige och sände på kanal E4 (61-68 MHz). Och i toppen på den andra masten satt VHF-sändare för FM-radio (88-108 MHz). Väldigt näraliggande frekvenser alltså.

Hoppsan, där halkade jag visst på isen och spårade ur från ämnet. Tillbaka till spåret och isen! 😀

Isbanan på Källtorpssjön

Och vill man så kan man se prov på lite olika åkstilar. Men jag tycker nog att det viktigaste är att man åker hellre än bra! Mitt i Källtorpssjön finns en liten ö, eller kanske vi ska kalla den holme, där man kan sitta en liten stund och vila och kanske fika. Vi kan kanske kalla den för en rastplatsholme. 😀

Rastplatsholme

hemsidan ser man att man officiellt kallar verksamheten för Hellasgårdens bastu- och motionsanläggning. Så man kan också bada bastu där. Även vintertid! Då finns det en vak som hålls öppen och som kan hoppa i och kyla av sig i. Här har vi vaken, och kanske kan man ana att det finns hurtfriska vinterbadare i närheten. 😉

Vak för vinterbad

Sista bilden får bli på det utegym som ligger ganska så öde så här års.

Utegym

Leddjur på plattan

30 december, 2015

Vad säger Wikipedia om leddjur? Jo, det är en stam inom djurriket som omfattar insekter, spindeldjur, mångfotingar och kräftdjur. Fast nu är det alltså helt andra djurarter som intagit fontänen på plattan (Sergels torg). 🙂

LED-djur på Plattan

Äsch, det är väl bäst att jag förtydligar att det är djur som byggts och lyses upp av LED-lampor (Led Emitting Diode eller lysdioder) och placerats där. 😀

Det kan ju vara trevligt att se samma plats då det är mörkt. Hur är det, lyser det då bra om de där älgarna och granarna egentligen? 😉

LED-djur lyser upp på kvällen

Ja, det där duger väl, tycker jag. 🙂

Jag har sett sådana djurskulpturer vid Norra Bantorget och Nybroplan också. Totalt sägs över 700000 led-lampor ha använts för att ha den här utsmyckningen, som är uppsatt ungefär från oktober till efter trettonhelgen. En sorts variant på rondellhund kanske. 😀

Peter

Kungens Kurva 50 år 1965-2015

27 september, 2015

Handelsområdet Kungens Kurva bestämde sig för att fira sitt 50-årsjubileum i helgen. Det speciella som hände i området för drygt 50 år sedan var att IKEA öppnade sitt berömda runda möbelvaruhus 18 juni 1965. Men smeknamnet Kungens Kurva fanns innan dess. Enligt legenden hade den förrförra kungen Gustaf V varit ute med sina kompisar och jagat vid Tullgarns slott 28 september 1946. Man får väl anta att det var villebråd de jagade. Och på hemvägen bar det sig inte bättre än att chauffören körde av vägen här utanför Segeltorp i Huddinge. På den tiden var det visserligen en betydligt smalare och krokigare väg än dagens E4-motorväg. Men kanske var det också biljakt som pågick. 😀

Kunglig bil i diket

Så platsen kom att kallas Kungens kurva, och 1965 etablerade sig alltså IKEA på platsen. IKEA hade dessförinnan haft postorderförsäljning och ett varuhus i Älmhult, men nu blev det dags att etablera sig i Stockholm. Och man byggde ett runt hus i flera våningar. Varje våning hade ett inredningstema (typ sova, kök, tyger), och tanken var att man skulle cirkulera runt på varje våning i huset och bli köpsugen på olika saker. Det här var ju 1960-talet och hela samhällsplaneringen byggde på att man använde bilen.

Motorvägen på intilliggande E4:an byggdes ju under samma tidsperiod. Ett par år tidigare (1963) hade Konsum Stockholm öppnat Obs! stormarknad i Vårby vid samma väg några km längre söderut. Och i andra delar av Sverige startade klädförsäljning i Ullared och de stora postorderföretagen öppnade snart därefter stora varuhus i Knalleland i Borås. Man skulle lasta in ett gäng och åka iväg nånstans med bilen och när man kom fram parkera den på de gigantiska parkeringsytorna. Sedan skulle man fylla sina kundvagnar med billiga varor, lasta bilen full med dem och åka hem igen. Det var konceptet.

Så IKEA-varuhuset blev också som en turistattraktion för långväga gäster. Inför millennieskiftet ville man göra stort till ännu större, och en enorm tillbyggnad drogs igång för att få till världens största IKEA-varuhus.

Så här ser IKEA-varuhuset ut idag. Det är knappt så man ser det ursprungliga runda huset. Det skymtar till vänster om den gigantiska gula ingångskylten.

IKEA vid Kungens Kurva

Innanför ingången har man byggt en rulltrappa som tar en upp till översta våningen direkt. Så man inte ska missa något på sin väg nedåt i huset. 😉

IKEA innanför ingången

 

Man får gå runt till gaveln för att se det runda huset lite bättre. Eller, det var en massa träd i vägen, som kanske inte fanns där ursprungligen men väl som har vuxit upp under åren som gått. Så det får bli det nordvästra hörnet, där den gamla ingången fanns men där det nu är ganska öde.

IKEA del av runda huset

Ica Kvantum var också tidiga att etablera sig här, vid sidan om IKEA.

Ica Kvantum vid Kungens Kurva

Det fanns ju också en del andra verksamheter runtomkring i området. Men det var när ToysRus öppnade sitt varuhus mitt i det då ännu mestadels obyggda området 1995 som den stora expansionen började. Till en början låg det lite vid sidan om i området, men några år senare hade de andra köpladorna kommit upp runtomkring, och så här ser det ut idag.

ToysRus mitt i området

Bortom ToysRus öppnade City Gross 2003 en länga med sin egen stormarknad och med några andra verksamheter som också fick flytta in.

City Gross

Även Elgiganten byggde ett varuhus här, inom kort gångavstånd från IKEA. Vi ser på skylten att de har sitt eget firande med festligt låga priser. 21-årsfirande närmare bestämt, och när vi räknar baklänges kommer vi till 1994. Men det var i handelsområdet i Barkarby som Elgiganten då etablerade sig. Hit till Kungens Kurva kom de lite senare.

Elgiganten firar också

Apropå firande, så bortsett från en del rabatter och så, har det inte synts några riktigt tydliga tecken på det där 50-årsfirandet av Kungens Kurva. Men plötsligt uppenbarar sig ett tuff tuff tåg för barnen, och då förstår vi att det faktiskt är fest på riktigt. 😀

Tuff tuff tåg

Precis till vänster om tuff tuff tåget ser vi en hög glasvägg. Och den tillhör en nybyggd stor galleria som man kallar Kungens Kurva Shoppingcenter och som invigdes 2014. Går man innanför dörrarna så ser man faktiskt en scen på vilket det pågår aktiviteter. När bilden tas är det en frågesport med priser som pågår. Men det är inte direkt så att det är någon trängsel omkring scenen. Som vanligt är det väl shopping som är det viktigaste för de flesta att göra då de är i området.

Scen med jubileumsfirande

Inuti shoppingcentret är det två stora och rymliga plan med butiker, för de som är ute i just sådana ärenden. 😉

Inuti shoppingcentret, som har två butiksplan

Går man igenom shoppingcentret och ut på andra sidan till den stora parkeringsplatsen där och tar en bild, så ser det ut så här:

Kungens kurva shoppingcenter

Vänder man sig om och fortsätter gå åt det hållet mot motorvägen så är man snart framme vid det egentliga Kungens Kurva, som alltså ligger precis intill E4:an. Där ligger Heron City som invigdes 2001.

Heron City

 

Här var det också en del kul aktiviteter för barn. Här ses de klänga runt i stora bollar som flyter på en pool.

Stora bollar i pool vid Heron City

Jag vet inte om just denna grej ingår i firandet eller om den här aktiviteten brukar finnas här även i vanliga fall. Jag tror nästan det, för det har blivit populärt bland barnfamiljer att åka till huset. Och medan de vuxna sitter och äter och pratar så springer barn runt och åker i rulltrappor, leker vid bassänger och med andra roliga saker som finns. 🙂

Klättersteg i Heron City

Det är rymligt inuti och högt i tak. Jag försökte ta en bild, men det är svårt att få med allt. Man skymtar i alla fall den stora fontänen nertill och rulltrappor upptill i bilden. Kanske kan man rentav skymta ett eller annat barn som springer runt också. 😉

Fontän och rulltrappor

En lite rolig detalj är att den första säsongen av Big Brother sändes faktiskt härifrån år 2000. Man hade byggt ett hus i huset, och det skedde under tiden som man höll på att färdigställa resten av huset. När Heron City invigdes i februari 2001 hade den stora amerikanska biokedjan AMC byggt flera biografsalonger och det blev också en del restauranger. Men verksamheterna gick trögt och de första åren var det ganska ödsligt i huset. Efter ett par år gav AMC upp och SF tog över biograferna och bytte namn till Filmstaden. Och 2006 etablerade sig Media Markt i byggnaden och då blev det rejäl fart.

Media Markt

Även om hela Kungens Kurva-området är byggt för att man ska ta sig dit med bil, och det finns stora parkeringsytor, så är det faktiskt en hel del som åker kollektivt. Busslinjerna går tätt till området. Och med tanke på att både IKEA-kunder och andra kunder tar med sig inhandlade saker på bussarna så kan det ibland bli ganska trångt. Här ser vi två av bussarna ankomma till hållplats Kungens Kurva utanför Heron City.

Bussar vid Kungens Kurva

Med tanke på det stora kollektiva resandet så har man tänkt sig att bygga en spårväg genom området. Projektnamnet är Spårväg Syd, och här har vi två länkar till landstingets informationssida och vad jag själv skrivit om saken tidigare. Kungens kurva har också sin egen webbplats man kan följa här. Lite intressant är att Kungens Kurva ligger i Huddinge kommun, medan näraliggande Skärholmen Centrum ligger i Stockholms kommun. Kommungränsen går precis norr om E4:an som skiljer de båda områdena åt. Om Spårväg Syd blir verklighet kan man förvänta ytterligare stark utveckling av området.

Peter

Rockfolket firar Västertorp 60 år

5 september, 2015

Då och då är det något förortscentrum som har jubileum. Och jag såg i tidningen att idag var det Västertorp som firade 60 år.

Tidningsannons om firande av Västertorp 60 år

Kollar man lite bakgrundsfakta, så kan man se att stadsdelen Västertorp i huvudsak byggdes åren 1949-1954 och 1955 invigdes Västertorp Centrum, och det är det man nu firar. Större delen av butikerna ligger längs Störtloppsvägen, och inför firandet stängde man av biltrafiken.

Störtloppsvägen i Västertorp avstängd under 60-årsfirandet

Västertorp ligger i de sydvästra förorterna, och dit var det förortsspårvägslinjer. Till att börja med var det en anslutningsbusslinje som Västertorpsborna fick åka med, men 30 december 1952 var spårvägen förlängd till Västertorp. Det var linje 17 som gick från Södermalmstorg vid Slussen. Några år senare 22 november 1954 blev linje 14 från Fridhemsplan till Västertorp huvudlinje, medan linje 17 blev högtrafiklinje. De gick på egen banvall och på de broar över Störtloppsvägen som skymtar upptill på bilden ovan. Strax väster om broarna anlades en vändslinga för spårvagnarna. Vändslingan är sedan länge borttagen och har ersatts av en gräsmatta, som man kan se norr om tunnelbanestationen i Västertorp, här till höger i bild.

Västertorp, tidigare vändslinga för spårvagn norr om nuvarande tunnelbanestationen

Söndag 5 april 1964 invigdes röda linjen på tunnelbanan och tunneltåg började här i Västertorp köra på samma spår som spårvagnarna tidigare gick på. Tunnelbanan fick också överta linjenummer 14 till Fruängen. Här en bild över Störtloppsvägen tagen från tunnelbanan idag, samma bro som i den tidigare bilden alltså.

Västertorp Centrum längs Störtloppsvägen norr om tunnelbanebron

Precis framför höghuset kan vi se en vit trailer uppställd. Det är den scen från vilken artisterna som firar denna dag uppträder. Så här ser scenen ut framifrån. Till vänster i bilden lyckades jag också få med en av de typiska skulpturerna som det finns ett drygt 20-tal av placerade runtom i Västertorp. 🙂

Västertorp, scenen med uppträdandena

Det blev lite roligt med barnet i barnvagnen närmast, som verkar tycka att det finns intressantare saker att titta på än det som man ser (och hör) från scenen. 😉

Ja, det är ju självaste Rockfolket som uppträder. Jag smyger lite närmare för att få en lite bättre bild. Det är väl nästan så att det här gänget också kan fira 60-årsjubileum. 😉

Rockfolket uppträder i Västertorp

Men så är det ju inte, det har i omgångar skett generationsskiften även i Rockfolket. Men det har skett successivt så det finns ändå kopplingar till det ursprungliga gänget. Jag har faktiskt sett det här bandet en gång tidigare, men då var det Leif Burken Björklund, Bertil Bertilsson och Rock-Ragge som var de stora stjärnorna. Senare tillkom även Rock-Boris och Rock-Olga.

Nuvarande medlemmen Kåre Ljunggren har varit med sedan ungefär 15 år tillbaka, medan resten av medlemmarna tillkom runt 2012. Här är deras hemsida. Vi kan väl ta namnen på de som är med idag och lirar på bilden ovan då. Längst till vänster Kalle Åmark på keyboard, sedan Bosse Persson med gitarr och snack, Kåre Ljunggren på trummor, Lars Karlsson bas och Bosse Perssons svärson Erik Svadling på gitarr. Och sjunger gör de allihopa. Även om de här snubbarna inte är lika välkända som de tidigare medlemmarna, så har de i alla fall som musiker kompat på en del melodifestivallåtar och annat.

Molnen hängde tunga på himlen och några små regndroppar letade sig ner mot marken, men som tur var öste inte regnet ner. Desto större ös var det på scenen, där gubbrockarna körde alla gamla klassiker för den också ganska åldriga publiken. Det är ju också ganska åldrig befolkning i den gamla förorten Västertorp. För att öka trycket ytterligare drog de till med lite rökridåer. 😉

Rockfolket kör så det ryker

Nu när jag tittar på bilden så ser det nästan ut som om medlemmarna duckar lite för röken. De ser det väl som ett nödvändigt inslag i en riktig rock-show, men de ser nästan lite bortkomna ut. 😉

Då såg det ut som att de tyckte det var roligare att köra några rejäla rock-poser. Här rejält fotograferade också. 😀

Rockfolket kör rockposer, så att alla ska få sitt :)

Till sist en bildvinkel där man ser både Rockfolket och i bakgrunden tunnelbanan på samma bro som jag tog en bild ifrån och visade tidigare.

Rockfolket rockar i Västertorp med tunnelbanan i bakgrunden

Peter