Posts Tagged ‘Tågtrafik’

Snabbtåg kör förbi

11 december, 2017

Igår sker jag om det nya trafikupplägget för pendeltågen (här). Idag var den länge emotsedda dagen då jag tänkte göra lite observationer på fältet. 😉

Här kör ett pendeltåg förbi station Ulriksdal söderut utan att stanna. Lustigt nog var också ett Arlanda Express-tåg på väg åt samma håll, så det kom också med på bilden.

Ulriksdal söderut snabbtåg kör förbi utan att stanna

Tidigare brukade det komma upp en varning på pendeltågsstationerna då ett tåg kör förbi i hög fart. Det brukade stå: Se upp för passerande tåg. Jag vet inte om det är mindre farligt om det är pendeltåg som körbi i samma fart som ett annat tåg. Någon varning kom i alla fall inte upp. Det står Södertälje C 5 min. Så det är information om när nästa tåg som stannar här kommer. Huttrande och luttrade pendlar står på plattformen och i vänthallen  medan snabbpendeltåget susar förbi.

Ulriksdal väntande pendeltågsresenärer

Pendeltågen som kör förbi i hög fart utan att stanna, kommer inte upp på informationstavlorna. Eftersom inte heller texten ”Se upp för passerande tåg” kommer upp, så dundrar pendeltåg förbi i hög fart utan minsta förvarning. Det gick så fort så jag knappt hann aktivera kameran ur vänteläget och ta någon bild. Tåget hann nästan passera innan jag lyckades ta den här bilden.

Ulriksdal pendeltåg svischar förbi i hög fart utan att stanna

 

 

Annonser

Pendeltågen får nytt linjenät med snabbtåg

10 december, 2017

Idag 10 december 2017 skedde en av de största förändringarna för Stockholms pendeltåg sedan pendeltågstrafiken startade 1968. En stor förändring skedde först i somras då Citybanan invigdes. Jag skrev om visning av Citybanan dagen före trafikstarten här, och om första ordinarie trafikdag här. Då fortsatte man köra samma tidtabell som tidigare, även om pendeltågen gick en annan väg. Men efter ett halvårs intrimning av den nya tunnelsträckan var det idag dags för ett helt nytt pendeltågslinjenät med nya linjenummer. Så här presenterar SL den nya pendeltågskartan. Klicka på den för större bild.

Linjenätskarta pendeltåg ny från december 2017

Linjenumren 40-48 användes till för några år sedan för busslinjer i Stockholms innerstad. Men de ändrades till högre nummer för att förbereda och reservera de här numren för det idag nya pendeltågslinjenätet. Förutom att linjerna ändrats, så införs också ”snabbtåg” som regelmässigt ska hoppa över vissa stationer. Det är dels för att ge några minuters snabbare resa för de som bor längst ut på pendeltågslinjerna. Men stationerna som körs förbi av dessa snabbtåg har också valts ut för att få en jämnare fördelning mellan olika linjer på samma linjegren. Snabbtågen markeras med bokstaven X efter linjenumret.

Kompletteras inom kort med bilder från dagens trafik.

 

Veterantåg på Roslagsbanan

10 december, 2017

Idag var Roslagsbanans Veterantågsförening ute och körde veterantåg (länk: www.roslagsbanan.com). De bevarar och sköter några av de järnvägsfordon som rullade på smalspåriga Roslagsbanan in på 1990-talet. Tåget rullade överraskande in på Roslags Näsby station då jag stod och väntade på ett annat tåg. Linjen till Österskär har varit avstängd ett halvår medan upprustningsarbeten pågått, och togs i trafik idag igen. Jag var där och tittade och den här föreningen ville väl också celebrera detta med att vara ute och köra. 🙂

Museitåg Roslags Näsby vid plattformen mot Österskär

Motorvagnen med träkorg vi ser främst är X3p nr 35 från 1934. På tåget fick vid förfrågan endast medlemmar i föreningen medfölja. Efter ett kort uppehåll där ytterligare några passagerare klev på, så rullade tåget vidare i riktning mot Österskär.

Här sista vagnen i tåget, som också var en motorvagn, X4p nr 37 från 1938. Den är plåtklädd med den gröna färg som Roslagsbanans stålvagnar brukade ha. Till vänster om tåget kan man se att signalen visar två gröna sken, som visar att växeln där är lagd mot Österskär och tåget kan köra.

Museitåg lämnar Roslags Näsby norrut

Jag skulle åt samma håll, eftersom det var den linjegrenen som var nyöppnad. Jag åkte förbi veterantåget vid Viggbyholm med ett av de ordinarie Roslagsbanetågen, och förstod att det skulle finnas en ny fotochans vid nästa station Hägernäs. Mycket riktigt kom det strax därefter, och här har veterantåget precis ankommit Hägernäs.

Museitåg Hägernäs norrut

Jag tänkte att jag skulle gå bort mot mellanvagnen och ta en bild på den också. Men då gick en del av tåget och tog bilder, och resenärer som skulle åka med de vanliga tågen stod också och beskådade veterantåget, så det var svårt att få fri sikt över hela vagnen. Här den bild där vagnen var minst skymd. Det är personvagn Bp 880, teakklädd med öppna plattformar och byggd 1914. Passageraren på personvagnens plattform såg till att komma med på fler bilder än mina. 😉

Museivagn vid Hägernäs

Veterantåget stod och väntade på tågmöte med södergående tåg. Detta därför att stora delar av Roslagsbanan är enkelspårig. Men det håller man successivt på att bygga bort genom att komplettera med dubbelspår. Dessutom bygger man bort plankorsningar med biltrafiken, gör gångtunnlar för gående och cyklister, och lägger om linjen något på vissa platser också. Det är också det som leder till avstängningar vissa perioder. Här ser vi vid Hägernäs södergående ordinarietåg till vänster och norrgående veterantåg till höger.

Hägernäs tågmöte

Ja, det var ju trevligt att få syn på dessa gamla vagnar, som ledde till denna oplanerade bloggpost. Man får gripa tillfället i flykten. 🙂

Det kan ju ändå vara rimligt att visa bild på något av det som föranledde avstängningen. En viktig sak som skedd är ombyggnad av station Roslags Näsby, som är grenstation för linjen mot Kårsta och linjen mot Österskär. Det har blivit smidigare lösningen med en gemensam plattform med varsitt spår för respektive norrgående tåg, och på samma sätt för södergående tåg. Här en översiktsbild söderut från gångbron ovanför stationen. Man ser tydligt var spåren går ihop efter stationen.

Roslags Näsby söderut

Den första bilden på veterantåget ovan, är alltså tagen från den högra plattformen, då det stod på spåret något till höger om mitten av bilden i riktning hitåt.

Jag skrev tidigare här mer utförligt om Roslagsbanan, dess historia och utbyggnader inför framtiden.

Movingo för tågpendlare i Mälardalen

1 oktober, 2017

Idag 1 oktober 2017 introduceras Movingo för tågpendlare i Mälardalen. Det är en månadsbiljett som säljs i samma biljettautomater som idag säljer TIM-biljetter och biljetter till SJ Regionaltåg. Även 90-dagarsvariant och årskort kommer att finnas. Movingo gäller på de SJ-tåg som har Movingo-giltighet, i lokaltrafiken som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL (Upplands Lokaltrafik), VL (Västmanlands Lokaltrafik), Länstrafiken Örebro, Östgötatrafiken och på Trosabussen. Här den linjenätskarta de presenterat (klicka på den för större bild):

Movingo karta över linjenätet tåg

På kartan ser vi alltså de järnvägslinjer som Movingo kommer att gälla på, som Mälarbanan, Nyköpingsbanan, Sörmlandspilen, Svealandsbanan, Stockholm-Uppsala och UVEN. UVEN är initialerna för städerna Uppsala, Västerås, Eskilstuna och Norrköping, och är den tåglinje vi ser på kartan mellan Sala och Linköping. Förutom att gälla på tågen ska Movingo även gälla på lokaltrafiken i regionen.

Priserna kommer dock att variera lite, beroende på vilka tågsträckor man ska åka med. Movingo gäller dock inte på alla SJ-tåg och inte heller all lokal tågtrafik där respektive läns lokaltrafik gäller. Ej heller i Västerås lokaltrafik, som är markerat som en vit prick på kartan ovan. För detaljerna finns det en särskild Taxehandbok för Movingo.

Men för de pendlare som åker på de tåglinjer som ingår, och sedan byter till lokaltrafik, betyder det i de flesta fall enklare och också billigare biljetthantering Visst krångel blir det än så länge vid automatspärrarna i tunnelbanan och pendeltågen, där man fortfarande behöver ett separat Accesskort, som man laddar samtidigt med Movingobiljetten. Men utvecklingsarbete pågår för att få det att fungera smidigare, med också en kommande Movingo-app för mobiltelefoner.

Idag var biljettmaskinerna vid Stockholms Centralstation försedda med en liten skylt som informerade om förändringen. På skylten kunde man läsa: ”Nu sker förändringar för dig som reser i Mälardalen”.

Stockholm C biljettmaskin skylt Mälardalen

Så här ser de ut där de står på rad. Det är ju tydlig reklam för SJ, som de ser ut nu.

Stockholm C biljettmaskiner

Men börjar man trycka på en biljettmaskin, så kommer man till valet mellan att köpa en vanlig SJ-biljett och att köpa en Movingo-biljett.

Biljettmaskin val mellan att köpa SJ-biljett eller Movingo-biljett

Väljer man Movingobiljett får man instruktioner om att sätta in sitt Movingokort, och gå vidare med sina val.

Biljett maskin, Sätt ditt SJ Movingokort i automaten

Ute på plattformen står det på informationsskylten att Movingo gäller på tåget.

Plattformsskyilt Movingo gäller på tåget

I det här fallet är det tåget till Uppsala som strax ska avgå. Det är ett tvåvåningståg (”dubbeldäckare” av typen X40), som SJ håller på att byta till på linjen mot Uppsala, för att konkurrera bättre med de pendeltåg SL kör. På spåret bredvid skymtar vi Arlanda Express.

Stockholm C X40-tåg ska strax avgå mot Uppsala

Det kan vara roligt att se tåget från sidan också. De flesta har gått in och satt sig, men det kommer några i sista minuten också.

Dubbeldäckare X40 från sidan

Hittills har man på den här linjen kört loktåg med personvagnar, som jag tidigare skrivit om här. Pendeltågen till Uppsala skrev jag om här.

De modernare dubbeldäckarna räcker inte till att använda överallt. Strax innan nämnda Uppsalatåg avgick ett annat av tågen inom Mälardalen mot Eskilstuna och Arboga. Där fick man ha loktåg med personvagnar. De såg kanske inte alltför inbjudande ut.

Stockholm C Regionaltåg mot Eskilstuna-Arboga

Den här situationen kommer att vara några år framåt. Men konceptet kommer så småningom att utvecklas av regionen med egna tåg. De presenteras här, och så här ser de ut enligt deras presentation.

Stadler DOSTO Mälartåg, littera ER1

Här några data om de nya tågen

 • Fyravagnars tvåvåningståg av typen Stadler DOSTO Mälartåg, littera ER1
 • Längd ca 105 meter, i längd motsvarande SL:s pendeltåg X60
 • Ca 340 fasta sittplatser per tåg och därutöver fällstolar
 • Eluttag, wifi, tre toaletter varav en anpassad för resenärer med funktionsnedsättning
 • I normalfallet planeras trafiken bedrivas med enkla tågsätt, eller multipelkopplade två och två.
 • Topphastighet 200 km/h

 

Tågen har också det internationella namnet KISS, och går i dagsläget i trafik i Schweiz, Österrike, Tyskland och Luxemburg. De delar teknik med en annan modell av Stadler som heter FLIRT, och som i Sverige körs av MTR Express, som jag presenterade här.

Det har beställts 33 tåg, och beräknad leverans är från 2019 och framåt. De kommer då att kallas Mälartåg, och ska köras av Mälardalstrafik eller MÄLAB, som samägs av Stockholms läns landsting (35 %), Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet (13 %), Landstinget i Uppsala län (13 %), Landstinget Västmanland (13 %), Region Örebro län (13 %) och Region Östergötland (13 %).

Förslag på nio nya hållbara stadsdelar och städer

1 september, 2017

Idag den 1 september presenterade bostadsminister Peter Eriksson nio områden i sex kommuner som regeringens samordnare Johan Edstav valt att gå vidare med utifrån uppdraget att möjliggöra planer på nya hållbara stadsdelar och städer.

Ja, så inleder regeringen sin presentation om saken på denna sida. Det är en delredovisning av uppdraget om att samordna exploateringar för i detta fall cirka hundratusen nya bostäder. Staten ska hjälpa till med infrastruktur, där nya spår, stationslägen och stöd till innovationer nämns.

Här är de nio utpekade områdena:

 1. Landvetter södra i Härryda kommun (10 000 bostäder)
 2. Segersäng i Nynäshams kommun (7-10 000 bostäder)
 3. Hemfosa i Haninge kommun (12 000 bostäder)
 4. Alsike i Knivsta kommun (10 000 bostäder)
 5. Nydal i Knivsta kommun (12 000 bostäder)
 6. Bergbrunna i Uppsala kommun
 7. Södra staden i Uppsala kommun
 8. ”Nysala” i Uppsala och Knivsta kommuner (20 000 bostäder)
 9. Näringen i Gävle kommun (4-6 000 bostäder)

Tittar man på var de här nio områdena ligger geografiskt, så ser vi följande:

1. Landvetter med 10000 bostäder ligger i Västsverige mellan Göteborg och Borås.

2. Segersäng i Nynäshamn och 3. Hemfosa i Haninge med totalt 19-22000 bostäder ligger båda längs Nynäsbanan i södra Stockholm. Det verkar rimligt om man här tänker sig en förstärkning av pendeltågstrafiken.

4. Alsike och 5. Nydal i Knivsta kommun med totalt 22000 bostäder, 6. Bergbrunna och 7. Södra staden i Uppsala med ospecificerat antal bostäder, och 8. ”Nysala” i Uppsala och Knivsta kommuner med totalt 20000 bostäder.

9. Näringen med 4-6000 bostäder ligger i södra Norrland, närmare bestämt Gävle.

Satsningen ska alltså totalt ge cirka 100000 bostäder, och om de övriga områdena i Landvetter, Gävle och längs Nynäsbanan ger sammanlagt 33-38000 bostäder, så räknar man ut att uppåt 70000 bostäder är tänkta i Uppsala och Knivsta sammanlagt. Det är en rejäl byggnation av bostäder där, som man kan läsa mer om på SVT Nyheter.

Därifrån hämtar jag en intressant karta som visar hur de här stadsdelarna med 70000 nya bostäder ligger som ett pärlband längs järnvägssträckan mellan Knivsta och Uppsala.

Karta med Hemfosa och Segersäng markerade

Järnvägen är alltså tänkt som stommen för att tillgodose människors behov av att förflytta sig. Den är idag dubbelspårig, och trafikeras av både godståg, fjärrtåg mot Dalarna och Norrland samt SJ:s regionaltåg och SL:s pendeltåg mellan Stockholm och Uppsala. Det är alltså ganska fullt på spåren. Därför planeras också att utöka antalet spår till totalt fyrspår. En del av de nuvarande tågen går via Märsta och en del via Arlanda, så det återstår utredningar som ska visa hur den kommande trafiken och spårutbyggnaden ska se ut. En förutsättning för spårutbyggnad är också att de här bostadsområdena byggs enligt planerna.

Det kan ju vara lite trevligt att se Segersäng och Hemfosa också. Här har jag lagt in dem på en karta från Lantmäteriet. Med så många som 19-22000 nya bostäder enligt förslaget, så ligger det nära till hands att förstärka pendeltågstrafiken på Nynäsbanan. I dagsläget finns dubbelspår ner mot Hemfosa, och därefter enkelspår söderut med mötesstationer. Där kan man ju tänka sig förlängt dubbelspår och förstärkt pendeltågstrafik åtminstone ner till Segersäng. Kommande trafikutökningar på Nynäsbanan kan ju föranleda att ytterligare sträckor mot Nynäshamn byggs ut till dubbelspår.

Karta med Hemfosa och Segersäng markerade